Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 428/52 К.О. КАЋ. У ПОВРШИНИ ОД 835,00М2, У УЛИЦИ СТЕФАНА НЕМАЊЕ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 20.12.2022. 21.12.2022. - 11:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 293/8 К.О. РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ ОД 1.278,00М2, У УЛИЦИ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА ББ У РУМЕНЦИ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 20.12.2022. 21.12.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3392/80 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 1.056,00 М2, У УЛИЦИ БОЖИДАРА БОШКА ПЕТРОВИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ОПШТЕГРАДСКИ ЦЕНТАР, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.11.2022. 01.12.2022. - 11:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3392/81 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 1.073,00 М2, У УЛИЦИ БОЖИДАРА БОШКА ПЕТРОВИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ОПШТЕГРАДСКИ ЦЕНТАР, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.11.2022. 01.12.2022. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8021 К.О. НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 2.253,00 М2, УЛИЦА ХЕРОЈА ПИНКИЈА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ОПШТЕГРАДСКИ И ЛИНИЈСКИ ЦЕНТАР, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.11.2022. 01.12.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 293/6 К.О. РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ ОД 1.520,00 М2, УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА У РУМЕНЦИ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.11.2022. 30.11.2022. - 13:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1990/11 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 1.801,00 М2, УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.11.2022. 30.11.2022. - 11:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1990/13 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 1.801,00 М2, УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.11.2022. 30.11.2022. - 12:00 Продато
Документи

Pagination