Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ:344/3 К.О. ЧЕНЕЈ, У ПОВРШИНИ ОД 1.494М2, УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 23.08.2023. 24.08.2023. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3541/116 К.О. КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 1.245,00М2, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКА У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И СКЛАДИШТА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 16.08.2023. 17.08.2023. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3541/117 К.О. КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 1.205,00 М2, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКА У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И СКЛАДИШТА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 16.08.2023. 17.08.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 704/26 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 1.626,00М2, УЛИЦА СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 09.08.2023. 10.08.2023. - 12:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 704/27 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 1.292,00М2, УЛИЦА СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ,НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 09.08.2023. 10.08.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4214/182 КО ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 611,00М2, УЛИЦА МИРОСЛАВА АНТИЋА У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 02.08.2023. 03.08.2023. - 14:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 822/16 КО НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 407,00М2, УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА ББ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 02.08.2023. 03.08.2023. - 13:00 Продато
Документи

Pagination