Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0051 Изградња ППОВ Руменка 2. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0137 Изградња ТС за потребе прикључења јавне гараже код Бановине са израдом техничке документације - по систему "кључ у руке" (пројектуј и изведи)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0005(2) Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
Објављено 0077 Техничка контрола тех.док.за изгр.саобр.површ.са пратећом инфрастр.у делу Ул.М.Симић (од Ул Ј.Панчића до Ул. проф.Грчића) и изгр.атм.канализ.(са реконстр. саоб.површ.) у делу Ул.Ј.Панчића у Н.Саду
Објављено 0044 Одржавање бројача саобраћаја и дисплеја за бициклисте на територији Града Новог Сада
Објављено 0002 Набавка уређаја за батеријско напајање 10 (десет) контролера семафорске сигнализације и софтвера за надзор 50 ( педесет) уређаја за батеријско напајање на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0134 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Реконструкција јавне површине испред зграде Радничког универзитета у улици Војвођанских бригада у Новом Саду
Објављено 0050 Одржавање мостова на територији Града Новог Сада - израда пројектне документације за радове на два Каћка моста преко канала ДТД и моста на Старом каћком путу
Објављено 0058 Израда студија и анализа
Објављено 0003 Набавка опреме и потрошног материјала за потребе одржавања светлосне сигнализације на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0090 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за изградњу канализације отпадних вода (Улица Живорада Петровића у Ветернику)
Објављено 0106 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења блока око зграда у Ул. Мише Димитријевића 4 и блока око објекта у Ул. Дожа Ђерђа 11 у Новом Саду
Објављено 0041 Постављање комбинованих бројача за моторна возила и бицикле на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0008 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници Булевара Европе и Улице Бранка Бајића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0140 Постављање фиксних мерача брзине испред школа и на улазима у насељена места на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0128 Извођење радова на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до ДП II а реда број 113 I делу Светосавске улице у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0146 Изградња водовода и канализације у новом блоку у насељу Адице у Новом Саду
Одржано отварање 0038 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта у насељу Боцке у Сремској Каменици
Објављено 0147 Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
Одржано отварање 0037 Геодетско снимање стубова Моста слободе у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора

Pagination