Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0117 Изградња канализације отпадних вода јужно од Улице Марије Бурсаћ до канала Т-803 у насељу Адице у Новом Саду
Објављено 0129 Изградња водовода и канализације слив северно од Улице девет Југовића са црпном станицом у Ветернику и канализационе мреже у Улици Сувоборска у Адицама
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0217 Изградња саобраћајних површина у делу Улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0010 Стручни надзор на изградњи Спортског комплекса у Футогу
Објављено 0090 Партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем храма у Бегечу
Објављено 0122 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Крајишке улице у Петроварадину
Објављено 0221 Изградња пешачких стаза на територији МЗ Руменка
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0124 Изградња јавног осветљења у насељу „Вучковац“ у Старим Лединцима
Објављено 0119 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице Краљевића Марка од Булевара краља Петра Првог до Булевара Јаше Томића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0094 Изградња са израдом техничке документације јавног и декоративног осветљења споменика мајору Војиславу Танкосићу у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0204 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у Улици Живорада Петровића у Ветернику
Објављено 0130 Изградња канализације у сливу Улице нова 105 у Ветернику
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0181 Услуге стручног надзора над изградњом објеката инфраструктуре
Одржано отварање 0156 Техничка документација за изградњу црпне станице за канал Т-800 у Новом Саду
Одржано отварање 0108 Изградња паркинга са пратећом инфраструктуром, на парцели бр.5430, у Улици Илариона Руварца у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Обустављено 0203 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у Улици Живорада Петровића у Ветернику
Одржано отварање 0219 Изградња саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре за комунално опремање објекта Био-сенс у продужетку Улицe др Зорана Ђинђића у Новом Саду
Одржано отварање 0082 Поправка моста на путу Сремска Каменица-Петроварадин у оквиру петље Мишелук по инспекцијском налогу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Закључен уговор 32 Стручне услуге лица за праћење инвестиционих активности
Закључен уговор 0220 Пројектовање и изградња регулационих станица за прикључење на гас стамбених објеката за избегла лица у Ветернику (94 стана)

Pagination