Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0034 Техничка документација спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду
Објављено 0106 Изградња саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре за комунално опремање објекта Био-сенс у продужетку Улици др Зорана Ђинђића у Новом Саду
Објављено 0102 Инфраструктурно опремање северног и јужног крака продужетка Улице Станоја Станојевића (између Улица Милеве Марић и Сомборске рампе) у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0163 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада-инфраструктурно опремање
Објављено 0126 Изградња пешачких стаза на територији МЗ Руменка
Објављено 0057 1. Фаза изградње атлетског стадиона са делом пратеће инфраструктуре и трафо станицом са агрегатом у Новом Саду, 1.етапа
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0121 Изградња канализације отпадних вода у МЗ Клиса у Новом Саду – фаза Ц
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0254 Изградња са израдом техничке документације спортског комплекса у Футогу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0067 Техничка документација за изградњу моста са приступним саобраћајним површинама на постојећим стубовима бившег моста Франца Јозефа и реконтрукцијом постојећег тунела са лифтовима до горњег платоа тврђаве
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0145 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром бициклистичке стазе дуж ДП II А реда бр.129 од раскрснице са Шајкашком у Будисави до раскрснице са Пролетерском у Каћу
Објављено 0164 Техничка контрола техничке документације електро прикључка реконструисане главне ЦС Футог, Улица цара Лазара у Футогу
Објављено 0132 (0229) Техничка контрола техничке документације доградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка
Обустављено 0159 Техничка контрола техничке документације ограде на локалитету Југовићево у Новом Саду Југовићево у Новом Саду
Објављено 27 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ ЛИЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
Одржано отварање 0134 Оглашавање у дневним издањима новина
Одржано отварање 0210 Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада - трошкови електричне енергије
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0351(2) Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Улице Иве Андрића и новопланиране приступне саобраћајнице пословном комплексу ЛИДЛ -а у Новом Саду 1.ФАЗА
Обустављено 0333 Уређење блоковских (слободних) површина са пратећом инфраструктуром и израдом техничке документације - блоковске површине уз Тургењеву улицу у Новом Саду
Објављено 0258 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
Одржано отварање 0086 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења на територији Града Новог Сада - ТК ЈО 01

Pagination