Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8019 К.О. НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 6.477 М2, УГАО ФУТОШКОГ ПУТА И БУЛЕВАРА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА КОМПЛЕКС ОПШПТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 23.10.2023. 24.10.2023. - 10:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ: 1990/32 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 6.146М2, У УЛИЦИ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ - ПОСЛОВАЊЕ ( ТРГОВИНА, ОБРАЗОВАЊЕ,ИТ и СЛ.), ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 18.10.2023. 19.10.2023. - 11:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4149/3 КО ПЕТРОВАРАДИН, У ПОВРШИНИ ОД 4.674,00 М2, ПОТЕС "МИШЕЛУК" У ПЕТРОВАРАДИНУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ И ЛИНИЈСКИ ЦЕНТАР, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 20.09.2023. 21.09.2023. - 12:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ: 519/36 К. О. ЛЕДИНЦИ, У ПОВРШИНИ ОД 417М2 , УЛИЦА МИЛЕТИЋЕВА У ЛЕДИНЦИМА, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.08.2023. 31.08.2023. - 12:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ : 519/126 К. О. ЛЕДИНЦИ, У ПОВРШИНИ ОД 749М2, УЛИЦА МИЛЕТИЋЕВА, ЛЕДИНЦИ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.08.2023. 31.08.2023. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ: 519/127 К.О. ЛЕДИНЦИ, У ПОВРШИНИ ОД 707 М2, УЛИЦА КОЗАРАЧКА У ЛЕДИНЦИМА, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.08.2023. 31.08.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ:344/3 К.О. ЧЕНЕЈ, У ПОВРШИНИ ОД 1.494М2, УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 23.08.2023. 24.08.2023. - 10:00 Продато
Документи

Pagination