Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6029/1 КО НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 572М2, У УЛИЦИ ОТОНА ЖУПАНЧИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 15.05.2024. 16.05.2024. - 10:00 Активно
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2576/8 КО КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 684М2, У УЛИЦИ НОВОСАДСКОЈ ББ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 15.05.2024. 16.05.2024. - 11:00 Активно
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3765/4 КО ПЕТРОВАРАДИН, У ПОВРШИНИ ОД 616М2, У УЛИЦИ ДИНКА ШИМУНОВИЋА У ПЕТРОВАРАДИНУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 15.05.2024. 16.05.2024. - 12:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10386 КО НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 11963 М2, УЛИЦА СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ СЕКТОРА У РАДНОЈ ЗОНИ "РИМСКИ ШАНЧЕВИ", ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 24.04.2024. 25.04.2024. - 10:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8075 КО НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 1.361М2, УЛИЦА СОМБОРСКА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ОПШТЕГРАДСКИ И ЛИНИЈСКИ ЦЕНТАР, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 09.04.2024. 10.04.2024. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ: 298/5 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 3.814 М2, РАДНА ЗОНА "СЕВЕР I " УЛИЦА НОВА, СЕВЕРНО ОД ПРИМОРСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ У РАДНИМ ЗОНАМА - РАДНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТЕРЦИЈАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ СЕКТОРА ПРИВРЕДЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 05.04.2024. 08.04.2024. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ: 299/5 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 5.922 М2, РАДНА ЗОНА "СЕВЕР I" УЛИЦА НОВА, СЕВЕРНО ОД ПРИМОРСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ У РАДНИМ ЗОНАМА - РАДНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТЕРЦИЈАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ СЕКТОРА ПРИВРЕДЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 05.04.2024. 08.04.2024. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8019 КО НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 6.477М2, УГАО ФУТОШКОГ ПУТА И БУЛЕВАРА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА КОМПЛЕКС ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 03.04.2024. 04.04.2024. - 10:00 Продато
Документи

Pagination