Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 733/2 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 2263 М2, НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ ФУТОГ - "ПЛАНТА" - КИСАЧ, У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА МАЊИМ КОМПЛЕКСИМА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 19.01.2022. 20.01.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 536/2 К.О. СТЕПАНОВИЋЕВО У ПОВРШИНИ ОД 594М2, УЛИЦА ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ У СТЕПАНОВИЋЕВУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 12.01.2022. 13.01.2022. - 10:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2067/4 К.О. РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ ОД 660М2, У УЛИЦИ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ББ, У РУМЕНЦИ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 11.01.2022. 12.01.2022. - 13:30 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 459/2 КО ЧЕНЕЈ, У ПОВРШИНИ ОД 1.260,00 М2, У УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКОЈ У ЧЕНЕЈУ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 28.12.2021. 29.12.2021. - 11:30 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 459/3 КО ЧЕНЕЈ, У ПОВРШИНИ ОД 1.351,00 М2, У УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКОЈ У ЧЕНЕЈУ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 28.12.2021. 29.12.2021. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5609/3 К.О. Сремска Каменица у површини од 489м2, улица Војиново у Сремској Каменици, немењене за изградњу објекта за породично становање у зони условно повољног терена, јавним надметањем 28.12.2021. 29.12.2021. - 10:00 Продато
Документи

Pagination