Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0037 Техничка документација атмосферске канализације слив Црпне станице Јужни Телеп на Телепу у Новом Саду
Закључен уговор 0131 Изградња саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у Улици Александра Поповића и новопланираној Улици Боре Ханауске у Ветернику 1. фаза - Улица А.Поповића
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0243 Техничка документација канализационе мреже у делу улице у продужетку Улице војводе Путника у Руменци
Закључен уговор 0210 Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0005 Израда и уградња визуелних елемената –назива насеља у Новом Саду
Закључен уговор 0080 Изградња бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Руменка – Ирмово –Кисач - Ченеј - 1. деоница Нови Сад - мост на каналу ДТД ка Ирмову
Обустављено 0184(4) Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом)
Закључен уговор 0010(2) Стручни надзор на изградњи Спортског комплекса у Футогу
Закључен уговор 0155 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Нове улице између Улице Петефи Шандора и Сомборске улице у Новом Саду
Закључен уговор 0209 Израда пројекта геолошких и хидрогеолошких истраживања за потребе изградње бунара, заливање и наводњавање у Парку код Ранжирне станице у Новом Саду
Закључен уговор 0197 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада (Сремска Каменица- клизиште)
Закључен уговор 0233 Техничка документација водоводне мреже у улицама Славонска, Зетска, Јована Ристића и Михајла Лалића у насељу Адице у Новом Саду
Закључен уговор 0173 Техничка контрола техничке документације са елаборатом санације клизишта дела Улице Пинкијеве између кућних бр. 49 и 51 у Буковцу
Закључен уговор 0182 Услуге стручног надзора над изградњом објеката инфраструктуре на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0077 Услуге осигурања имовине
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0231 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада – изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања дела локалитета између Булевара Европе и Руменачког пута у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0095 Изградња декоративног осветљења објеката од јавног значаја на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0040 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина дуж режијске саобраћајнице Булевара Војводе Степе у Новом Саду
Закључен уговор 0048 Техничка контрола техничке документације хидротехничких инсталација у Новопланираној улици у јужном делу насеља Мишелук 3 у Петроварадину
Закључен уговор 0098 Уређење блоковских површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination