Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 745/1 КО КАЋ У ПОВРШИНИ ОД 513 М2, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКА БРОЈ 56 У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 07.04.2022. 08.04.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 704/26 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 1626 М2, У УЛИЦИ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 31.03.2022. 01.04.2022. - 12:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 189 К.О. КИСАЧ, У ПОВРШИНИ ОД 1439,00 М2, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ У КИСАЧУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 31.03.2022. 01.04.2022. - 11:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 822/14 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 408,00М2, У УЛИЦИ ПАЈЕ КРСТИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.03.2022. 31.03.2022. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7990 К.О. НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 947,00 м2, УГАО УЛИЦА ВРШАЧКЕ И ФУТОШКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕН ЗА ПОСЛОВАЊЕ (КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ, ПРОИЗВОДНО ЗАНАТСТВО И УСЛУГЕ) 24.03.2022. 25.03.2022. - 10:00 Одложено
Документи

Pagination