Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 82/4 К.О. Нови Сад IV, у површини од 6.316,00 m², Улица Сентадрејски пут у Новом Саду, намењен за привредну делатност из области секундарног и терцијалног сектора, јавним надметањем 09.11.2021. 10.11.2021. - 10:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сад и то грађевинске парцеле број 2661/1 К.О. Нови сад II, у површини од 609,00 m², у улици Нова у Новом Саду, ради изградње вишепородичног стабеног објекта, јавним надметањем 02.11.2021. 03.11.2021. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10264/1 K.O. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 256,00м², У УЛИЦИ СТАНОЈА СТАНОЈЕВИЋА У НОВОМ САДУ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, 19.10.2021. 20.10.2021. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 73/12 K.O.НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 3.623,00М², УЛИЦА СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У РАДНОЈ ЗОНИ „РИМСКИ ШАНЧЕВИ” , ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 12.10.2021. 13.10.2021. - 10:00 Није продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 73/13 K.O.НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 3.527,00М², УЛИЦА СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У РАДНОЈ ЗОНИ „РИМСКИ ШАНЧЕВИ” , ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 12.10.2021. 13.10.2021. - 11:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1352/3 K.O. ПЕТРОВАРАДИН, У ПОВРШИНИ ОД 358,00м², У УЛИЦИ ПРЕРАДОВИЋЕВА У ПЕТРОВАРАДИН, РАДИ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 04.10.2021. 06.10.2021. - 10:00 Продато
Документи

Pagination