Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 5609/3 К.О. Сремска Каменица у површини од 489м2, улица Војиново у Сремској Каменици, немењене за изградњу објекта за породично становање у зони условно повољног терена, јавним надметањем 28.12.2021. 29.12.2021. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНКСОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4486/3 К.О. ФУТОГ, У ПОВШИНИ ОД 880 М2, У УЛИЦИ РАДЕ КОНЧАРА ББ, У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.12.2021. 09.12.2021. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНКСОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4486/4 К.О. ФУТОГ, У ПОВШИНИ ОД 892 М2, У УЛИЦИ РЕЉЕ САВИЋА ББ, У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.12.2021. 09.12.2021. - 11:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНКСОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10405 К.О. ФУТОГ, У ПОВШИНИ ОД 780 М2, У УЛИЦИ РЕЉЕ САВИЋА ББ, У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.12.2021. 09.12.2021. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 704/26 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 1626М2, У УЛИЦИ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕН ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 24.11.2021. 25.11.2021. - 11:00 Није продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 704/27 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 1292М2, У УЛИЦИ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, У  НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕН ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 24.11.2021. 25.11.2021. - 12:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2346/7 К.О. ПЕТРОВАРАДИН, У ПОВРШИНИ ОД 424,00 М2, У УЛИЦИ МАЖУРАНИЋЕВОЈ У ПЕТРОВАРАДИНУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ДЕЛОМ У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ПРУГЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 24.11.2021. 25.11.2021. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинске парцеле број 1428/14 К.О. Буковац у површини од 648 m², угао улице Бранка Ћопића и Змај Јовине у Буковцу, намење за изградњу објекта за породично становање у подручју режима "А" (смањена носивост), јавним надметањем 17.11.2021. 18.11.2021. - 10:00 Није продато
Документи

Pagination