Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10479 КО ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 21.120,00 М2, У УЛИЦИ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 24.05.2023. 25.05.2023. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6567/4 КО ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 351,00М2, У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 24.05.2023. 25.05.2023. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 430/5 КО КАЋ. У ПОВРШИНИ ОД 640М2, УЛИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 23.05.2023. 24.05.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 10501/14 КО НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 15,ООМ2, 8247/2 КО НОВИ САД I,У ПОВРШИНИ ОД 42,00М2, 8248/3 КО НОВИ САД I,У ПОВРШИНИ ОД 226,00М2, 8243/3 КО НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 50,00М2, 8246/1 КО НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 117,00М2, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 450,00М2, НА УГЛУ ПРОДУЖЕТКА УЛИЦЕ БАТЕ БРКИЋА И АНЂЕ РАНКОВИЋ У НОВОМ САДУ,ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 23.05.2023. 24.05.2023. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 293/7 К.О. РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ 1.298,00 М2, УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА У РУМЕНКИ, НАМЕЊЕНА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ   11.04.2023. 12.04.2023. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 293/5 К.О. РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ 1.619, 00М2, УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА У РУМЕНКИ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 11.04.2023. 12.04.2023. - 11:00 Није продато
Документи

Pagination