Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2478/45 К.О. ВЕТЕРНИК, У ПОВРШИНИ ОД 479.00 М2, УГАО УЛИЦА БАЊАЛУЧКЕ И СМЕДЕРЕВСКЕ НА АДИЦАМА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2022. 30.06.2022. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7750/22 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 1024,00 М2, УГАО БУЛЕВАРА СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА И УЛИЦЕ ВЛАДИКЕ ЋИРИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ЦРКВУ СА ПАРОХИЈСКИМ ДОМОМ - СВЕТОСАВСКИ ДОМ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2022. 30.06.2022. - 11:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7750/23 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 911,00 М2, У УЛИЦИ ВЛАДИКЕ ЋИРИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПАРОХИЈСКИ ДОМ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2022. 30.06.2022. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10365 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 207 179,00 М2, ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА ББ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА РАДНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТЕРЦИЈАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ СЕКТОРА ПРИВРЕДЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 28.06.2022. 29.06.2022. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 241/2 К.О. ЧЕНЕЈ, У ПОВРШИНИ ОД 1.413,00 М2, У УЛИЦИ РАТАРСКОЈ У ЧЕНЕЈУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 15.06.2022. 16.06.2022. - 11:00 Одложено
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 428/34 К.О.КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 863,00М2, У УЛИЦИ СТЕФАНА НЕМАЊЕ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 14.06.2022. 15.06.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 312/1 К.О. НОВИ САД I, И У ПОВРШИНИ ОД 533,00М2, У УЛИЦИ БОЖЕ КУЗМАНОВИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 18.05.2022. 19.05.2022. - 10:00 Није продато
Документи

Pagination