Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 704/26 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 1.626,00М2, УЛИЦА СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 09.08.2023. 10.08.2023. - 12:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 704/27 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 1.292,00М2, УЛИЦА СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ,НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 09.08.2023. 10.08.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4214/182 КО ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 611,00М2, УЛИЦА МИРОСЛАВА АНТИЋА У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 02.08.2023. 03.08.2023. - 14:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 822/16 КО НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 407,00М2, УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА ББ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 02.08.2023. 03.08.2023. - 13:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2057/10 КО РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ ОД 553,00М2, УЛИЦА БАЧКА У РУМЕНЦИНАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 02.08.2023. 03.08.2023. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2057/7 КО РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ ОД 546,00М2, УЛИЦА БАЧКА У РУМЕНЦИ,НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 02.08.2023. 03.08.2023. - 11:00 Продато
Документи

Pagination