Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 73/12 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 3.623,00 М2, УЛИЦА СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ СЕКТОРА У РАДНОЈ ЗОНИ "РИМСКИ ШАНЧЕВИ", ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 04.10.2022. 05.10.2022. - 10:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
I ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5845/13 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 3270,00М2 ЈУЖНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОСЛОВАЊЕ СА СТАНОВАЊЕМ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 21.09.2022. 22.09.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6029/3 К.О. НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 570,00 М2, УЛИЦА ОТОНА ЖУПАНЧИЋА, НА ТЕЛЕПУ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.09.2022. 09.09.2022. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2666/2 К.О. НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 656,00 М2, УЛИЦА НОВА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.09.2022. 09.09.2022. - 11:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7229/5 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 729,00 М2, УЛИЦА КОСАНЧИЋ ИВАНА БРОЈ 13 У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ВЕЛИКИХ ГУСТИНА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.09.2022. 09.09.2022. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 73/11 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 3.619,00 М2, УЛИЦА СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ СЕКТОРА У РАДНОЈ ЗОНИ "РИМСКИ ШАНЧЕВИ", ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 07.09.2022. 08.09.2022. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2461/6 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 419.00 М2, УЛИЦА СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.09.2022. 09.09.2022. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2461/9 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 421,00 М2, УЛИЦА СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.09.2022. 09.09.2022. - 11:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2461/10 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 423,00 М2, УЛИЦА СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.09.2022. 09.09.2022. - 12:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2461/5 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 416,00 М2, УЛИЦА СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.09.2022. 09.09.2022. - 13:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2566/4 К.О. КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 414,00 М2, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 10.08.2022. 11.08.2022. - 10:00 Продато
Документи

Pagination