Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1930/6 К.О. ПЕТРОВАРАДИН, У ПОВРШИНИ ОД 369,00 М2, У УЛИЦИ ТОМИСЛАВА МАТАСИЋА У ПЕТРОВАРАДИНУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.11.2022. 30.11.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1736/2 К.О. НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ 7.664,00М2, УЛИЦА БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 18.10.2022. 19.10.2022. - 10:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛА БРОЈ 875/6 К.О. ЛЕДИНЦИ, У ПОВРШИНИ ОД 660,00М2, УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА У ЛЕДИНЦИМА, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 11.10.2022. 12.10.2022. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 536/2 К.О. СТЕПАНОВИЋЕВО, У ПОВРШИНИ ОД 594,00М2, УЛИЦА ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ У СТЕПАНОВИЋЕВУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 11.10.2022. 12.10.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1990/17 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 1.800,00 М2, У УЛИЦИ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 04.10.2022. 05.10.2022. - 11:00 Продато
Документи

Pagination