Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/2 K.O. Каћ, у површини од 745,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање 12.05.2021. 13.05.2021. - 09:00 Продато
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/3 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање 12.05.2021. 13.05.2021. - 10:00 Продато
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/4 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање 12.05.2021. 13.05.2021. - 11:00 Продато
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/5 K.O. Каћ, у површини од 776,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање   12.05.2021. 14.05.2021. - 12:00 Продато
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 428/6 K.O. Каћ, у површини од 775,00m², у Улици Стефана Немање у Каћу, ради изградње објекта за породично становање 12.05.2021. 14.05.2021. - 13:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
Спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада и то грађевинске парцеле број 2864/16 К.О. Петроварадин, у површини од 200,00m², Улица Рељковићева у Петроварадину, која је намењена за изградњу верског објекта-Парохијски дом 11.05.2021. 12.05.2021. - 10:00 Одложено
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 539/1 K.O. ВЕТЕРНИК, У ПОВРШИНИ ОД 718,00m², УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА, ВЕТЕРНИК, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У СТАРИМ ДЕЛОВИМА НАСЕЉА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 12.01.2021. 13.01.2021. - 10:00 Одложено
Документи

Pagination