Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 6390/11 у површини од 5977,00 м2, 6390/12 у површини од 21,00 м2, 6390/4 у површини од 147 м2, 6390/17 у површини од 75,00 м2, 6390/16 у површини од 96,00 м2, 6390/14 у површини од 343,00 м2, 6426/2 у површини од 167,00 м2, 6429/6 у површини од 145 м2 и 6429/5 у површини од 49 м2, све у КО НОВИ САД I, У УЛИЦИ БРАНКА БАЈИЋА У НОВОМ САДУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 13.07.2022. 14.07.2022. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2478/45 К.О. ВЕТЕРНИК, У ПОВРШИНИ ОД 479.00 М2, УГАО УЛИЦА БАЊАЛУЧКЕ И СМЕДЕРЕВСКЕ НА АДИЦАМА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2022. 30.06.2022. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7750/22 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 1024,00 М2, УГАО БУЛЕВАРА СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА И УЛИЦЕ ВЛАДИКЕ ЋИРИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ЦРКВУ СА ПАРОХИЈСКИМ ДОМОМ - СВЕТОСАВСКИ ДОМ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2022. 30.06.2022. - 11:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7750/23 К.О. НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 911,00 М2, У УЛИЦИ ВЛАДИКЕ ЋИРИЋА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПАРОХИЈСКИ ДОМ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 29.06.2022. 30.06.2022. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10365 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 207 179,00 М2, ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА ББ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА РАДНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТЕРЦИЈАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ СЕКТОРА ПРИВРЕДЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 28.06.2022. 29.06.2022. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 241/2 К.О. ЧЕНЕЈ, У ПОВРШИНИ ОД 1.413,00 М2, У УЛИЦИ РАТАРСКОЈ У ЧЕНЕЈУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 15.06.2022. 16.06.2022. - 11:00 Одложено
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 428/34 К.О.КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 863,00М2, У УЛИЦИ СТЕФАНА НЕМАЊЕ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 14.06.2022. 15.06.2022. - 10:00 Продато
Документи

Pagination