Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 427/18 К.О. КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 775,00 М2, У УЛИЦИ СТЕФАНА НЕМАЊЕ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 31.01.2023. 01.02.2023. - 10:00 Продато
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 428/53 К.О. КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 774,00 М2, У УЛИЦИ СТЕФАНА НЕМАЊЕ У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 31.01.2023. 01.02.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1990/9 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 1.716,00 М2, У УЛИЦИ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ ЗА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.01.2023. 31.01.2023. - 12:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 461/2 К.О. ЧЕНЕЈ, У ПОВРШИНИ ОД 1.066,00 М2, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКА У ЧЕНЕЈУ, НАМЕЊЕНЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 30.01.2023. 31.01.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1736/2 К.О. НОВИ САД II, У ПОВРШИНИ ОД 7.664,00 М2, БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 24.01.2023. 25.01.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10455 К.О. ФУТОГ, У ПОВРШИНИ ОД 2.212,00 М2, НА УГЛУ УЛИЦЕ МОШЕ ПИЈАДЕ И УЛИЦЕ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У ФУТОГУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 27.12.2022. 28.12.2022. - 10:00 Продато
Документи

Pagination