Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ: 82/4 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 6.316 М2, УЛИЦА СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ СЕКТОРА У РАДНОЈ ЗОНИ " РИМСКИ ШАНЧЕВИ", ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 06.03.2024. 07.03.2024. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2241/28 КО ВЕТЕРНИК, У ПОВРШИНИ ОД 686М2, УЛИЦА ЖИЧКА - АДИЦЕ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 21.02.2024. 22.02.2024. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2241/9 КО ВЕТЕРНИК, У ПОВРШИНИ ОД 680М2, УЛИЦА ЖИЧКА - АДИЦЕ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ. 21.02.2024. 22.02.2024. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10235/12 КО НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 10.809 М2, УЛИЦА НОВА СЕВЕРНО ОД ФУТОШКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 10.01.2024. 11.01.2024. - 10:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО KAТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 8209/4 КО НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 25М2, 8211/4 КО НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 257М2, 10502/8 НОВИ САД I, У ПОВРШИНИ ОД 77М2, 8340/45 КО НОВИ САД I,У ПОВРШИНИ ОД 1М2, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 360,00 М2, У УЛИЦИ БАТЕ БРКИЋА У НОВОМ САДУ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 08.01.2024. 09.01.2024. - 10:00 Продато
Документи

Pagination