Огласи-земљиште

Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 293/7 К.О. РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ 1.298,00 М2, УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА У РУМЕНКИ, НАМЕЊЕНА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ   11.04.2023. 12.04.2023. - 10:00 Активно
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 293/5 К.О. РУМЕНКА, У ПОВРШИНИ 1.619, 00М2, УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА У РУМЕНКИ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 11.04.2023. 12.04.2023. - 11:00 Активно
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 82/4 К.О. НОВИ САД IV, У ПОВРШИНИ ОД 6.316,00 М2, УЛИЦА СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПРИВРЕДУ - ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ СЕКТОРА У РАДНОЈ ЗОНИ "РИМСКИ ШАНЧЕВИ, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 22.03.2023. 23.03.2023. - 11:00 Није продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3541/112 К.О. КАЋ, У ПОВРШИНИ ОД 1.624,00 М2, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКА У КАЋУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И СКЛАДИШТА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 22.03.2023. 23.03.2023. - 10:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1423/19 К.О. БУКОВАЦ, У ПОВРШИНИ ОД 361,00 М2, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА У БУКОВЦУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ПОДРУЧЈУ РЕЖИМА "А" (СМАЊЕНА НОСИВОСТ), ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 21.03.2023. 22.03.2023. - 11:00 Продато
Документи
Оглас Пријава Надметање Статус
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1423/18 К.О. БУКОВАЦ, У ПОВРШИНИ ОД 362,00 М2, УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА У БУКОВЦУ, НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, У ПОДРУЧЈУ РЕЖИМА "А" (СМАЊЕНА НОСИВОСТ), ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 21.03.2023. 22.03.2023. - 10:00 Продато
Документи

Pagination