Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0152 Техничка контрола техничке документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
Обустављено 0181 Услуге стручног надзора над изградњом објеката инфраструктуре на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0034 Техничка документација спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0201(2) Пројектовање и изградња регулационих станица за прикључење на гас стамбених објеката за избегла лица у Ветернику (94 стана)
Обустављено 0125 Изградња канализације отпадних вода насеља Руменка фаза 2-Б-1
Обустављено 0042 Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром блока омеђеног улицама цара Душана, браће Кркљуш, Ђорђа Магарашевића и Теодора Павловића у Новом Саду
Закључен уговор 0144 Техничка документација јавног осветљења на територији Града Новог Сада -ТД ЈО 02
Обустављено 0132 (2) Техничка контрола техничке документације доградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка
Закључен уговор 0101 Израда техничке документације и изградња прикључака на електроенергетски дистрибутивни систем за мониторе/дисплеје на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада, у оквиру пројекта ''ТРИБУТЕ“
Закључен уговор 0321 Опремање фудбалског терена за тренажни процес у склопу Фудбалског центра ''Вујадин Бошков'' у Ветернику
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0035 Техничка контрола техничке документација спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду
Закључен уговор 0158 Техничка контрола техничке документације атмосферске канализације са припадајућом ЦС и враћање у првобитно стање саобраћајница за блок око Черевићке улице у Адицама
Закључен уговор 0013 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта на десној обали Дунава у зони моста Слободе у Новом Саду
Закључен уговор 0014 Геодетско снимање стубова Моста слободе у Новом Саду
Обустављено 0201 Пројектовање и изградња регулационих станица за прикључење на гас стамбених објеката за избегла лица у Ветернику (94 стана)
Закључен уговор 0022 Техничка контрола иновиране техничке документације за изградњу бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Руменка – Ирмово – Кисач -Ченеј ( 21,2 км)
Закључен уговор 0121 Изградња канализације отпадних вода у МЗ Клиса у Новом Саду – фаза Ц
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0141 (2) Техничка контрола техничке документације спортског комплекса у Футогу
Обустављено 0154 Изградња паркинга за „КАМПИНГ ОДМОРИШТЕ“ са израдом техничке документације у Новом Саду
Закључен уговор 0085 Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination