Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0348 Техничка документација атмосферске канализације са припадајућом ЦС и враћање у првобитно стање саобраћајница за блок око Черевићке улице у Адицама
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Објављено 38 Стручне услуге инжењера електротехнике телекомуникационих мрежа и система са лиценцом Инжењерске коморе Србије ознаке 353 - одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
Обустављено 0325 Техничка контрола техничке документације електро прикључка реконструисане главне ЦС Футог, Ул. цара Лазара у Футогу
Закључен уговор 0344 Техничка контрола техничке документације санације степеништа од Штросмајерове улице до Горњег Лудвиговог бастиона на Петроварадинској тврђави
Закључен уговор 0295 Изградња канализационе мреже отпадних вода насеља Садови – I фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0342 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу јужне режијске саобраћајнице ДП IБ реда број 12 у Каћу
Објављено 0340 Техничка документација за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања дела локалитета између Булевара Европе и Руменачког пута у Новом Саду
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0339 Техничка документација санације степеништа од Штросмајерове улице до Горњег Лудвиговог бастиона на Петроварадинској тврђави
Обустављено 0341 Техничка документација за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Отокара Кершованија у Новом Саду
Закључен уговор 0129(3) Набавка и уградња опреме за фестивал – „Tesla light gallery“ у Новом Саду
Обустављено 0266 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Улице Иве Андрића и новопланиране приступне саобраћајнице пословном комплексу ЛИДЛ-а у Новом Саду 1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0305 Постављање камера по одређеним камерним местима-опрема и софтвер за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја на територији Града Новог Сада.
Закључен уговор 0343 Техничка документација инфраструктурног опремања алеје заслужних грађана на Градском гробљу у Новом Саду
Обустављено 0220 (3) Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром дела Привредникове улице у Новом Саду
Закључен уговор 0241(3) Тeхничка контрола техничке документације за изградњу јавних гаража у Новом Саду (3 локације)
Обустављено 0277 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у радној зони Север 4 у Новом Саду -I фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0003 Одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0093 Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта и теретане на отвореном на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Објављено 0281 Опремање појединачних локалитета на територији града Новог Сада – инфраструктурно опремање
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0229(2) Техничка контрола техничке документације доградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка

Pagination