Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0054 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфрaструктуром на територији града Новог Сада
Закључен уговор 0230 Изградња са израдом техничке документације јавног осветљења у Крајишкој улици у Петроварадину- „кључ у руке“
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0119 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице Краљевића Марка од Булевара краља Петра Првог до Булевара Јаше Томића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
 • Обавештење о измени уговора
Обустављено 0184(3) Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом)
Закључен уговор 0227 Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације у Улици Живојина Ћулума од бр.23-33 у Новом Саду
Закључен уговор 0089 Одржавање хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0117 Изградња канализације отпадних вода јужно од Улице Марије Бурсаћ до канала Т-803 у насељу Адице у Новом Саду
Обустављено 0097 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада - баскет терен
Закључен уговор 0221 Изградња пешачких стаза на територији МЗ Руменка
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0096 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада - баскет терен
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0217 Изградња саобраћајних површина у делу Улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0196 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада (Сремска Каменица-клизиште)
Закључен уговор 0172 Техничка документација са израдом елабората санације клизишта дела Улице Пинкијеве између кућних бр.49 и 51 у Буковцу
Обустављено 0010 Стручни надзор на изградњи Спортског комплекса у Футогу
Закључен уговор 0094 Изградња са израдом техничке документације јавног и декоративног осветљења споменика мајору Војиславу Танкосићу у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0204 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у Улици Живорада Петровића у Ветернику
Закључен уговор 0130 Изградња канализације у сливу Улице нова 105 у Ветернику
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Други документи
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0181 Услуге стручног надзора над изградњом објеката инфраструктуре
Закључен уговор 0156 Техничка документација за изградњу црпне станице за канал Т-800 у Новом Саду
Закључен уговор 0108 Изградња паркинга са пратећом инфраструктуром, на парцели бр.5430, у Улици Илариона Руварца у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination