Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0016 Техничка контрола техничке документације за уклањање објеката на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0135 Техничка документација партерног уређења простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0208 Ангажовање стручних лица за израду стручног мишљења о пројектном решењу заштите темељне јаме и суседних објеката за подземну гаражу у Улици Модене
Закључен уговор 0147 Техничка документација за изградњу и адаптацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0125(2) Изградња канализације отпадних вода насеља Руменка фаза 2-Б-1
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0151(2) Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0207 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада-Инфраструктурно опремање
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0015 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта у насељу Боцке у Сремској Каменици
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0132(3) Техничка контрола техничке документације доградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка
Закључен уговор 0200 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Инфраструктурно опремање
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0092 Изградња јавног осветљења у школском дворишту ОШ ‚‚Алекса Шантић" у Степановићеву
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0042 Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром блока омеђеног улицама цара Душана, браће Кркљуш, Ђорђа Магарашевића и Теодора Павловића у Новом Саду
Обустављено 0184 Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0009(3) Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
Закључен уговор 0205 Оглашавање у дневним издањима новина
Закључен уговор 28 Услуге -административни послови пријема, распоређивања и отпремања предмета (аката) и поште
Обустављено 0008 Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада - трошкови електричне енергије
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0112 Уређење блоковске површине у блоку за избегла лица у Ветернику - Улица Милана Тепића
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0057 1. Фаза изградње атлетског стадиона са делом пратеће инфраструктуре и трафо станицом са агрегатом у Новом Саду, 1.етапа
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0202 Изградња саобраћајних површина, канализације и јавног осветљења у стамбеном блоку између Војвођанске улице и Улице Ласла Гала у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination