Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0141 (2) Техничка контрола техничке документације спортског комплекса у Футогу
Обустављено 0060 Техничка документација за изградњу пешачког семафора и уређење саобраћајних површина у зони раскрснице улица Прерадовићеве и Фрање Штефановића у Петроварадину
Закључен уговор 0170 Техничка документација санације степеништа од Штросмајерове улице до Горњег Лудвиговог бастиона на Петроварадинској тврђави
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0193 Уређење блоковских (слободних) површина са пратећом инфраструктуром и израдом техничке документације - блоковске површине уз Тургењеву улицу у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0151 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
Обустављено 0009 Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
Обустављено 0056 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења блока око зграда у Ул. Мише Димитријевића 4 и блока око објекта у Ул. Дожа Ђерђа 11 у Новом Саду
Закључен уговор 0058 Техничка документација за изградњу семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсницама Београдски кеј са улицом Милоша Бајића и Београдски кеј са улицом Дунавском у Новом Саду
Закључен уговор 0195 Израда елабората за заштиту и утицај далековода на објекте на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0021 (2) Иновација техничке документације за изградњу бициклистичке стазе на деоници Нови Сад - Руменка - Ирмово - Кисач - Ченеј ( 21,2 км)
Закључен уговор 0006 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници Булевара патријарха Павла, Илирске и Сентелеки Корнела и на раскрсници Булевара патријарха Павла и Илариона Руварца у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0007 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсницама Темеринског пута са Дечанском улицом и Темеринског пута са Улицом Мајке Југовића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0133 Изградња саобраћајних површина и семафора на раскрсници улица: Темеринске, Др Јована Андрејевића и Живојина Ћулума у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0042 Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром блока омеђеног улицама цара Душана, браће Кркљуш, Ђорђа Магарашевића и Теодора Павловића у Новом Саду
Закључен уговор 0055 Техничка документација јавног осветљења блока око зграда у Ул. Мише Димитријевића 4 и блока око објекта у Ул. Дожа Ђерђа 11 у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0106 Изградња саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре за комунално опремање објекта Био-сенс у продужетку Улици др Зорана Ђинђића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0081 Реконструкција пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута у Новом Саду - фаза 1 - друга етапа - део стаза од улице Антона Чехова до Булевара ослобођења
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0194 Изградња полигона за екстремне спортове на територији Града Новог Сада по систему ''кључ у руке'' (пројектуј и изведи)
Закључен уговор 0175 Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Улице Николе Тесле у Каћу
Закључен уговор 0185 Постављање фиксних мерача брзине испред школа на територији Града Новог Сада

Pagination