Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0048 Техничка контрола техничке документације хидротехничких инсталација у Новопланираној улици у јужном делу насеља Мишелук 3 у Петроварадину
Закључен уговор 0098 Уређење блоковских површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0093 Адаптација и изградња јавног осветљења на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0004 Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на отвореном на територији Града Новог Сада (мала дечија игралишта са апликацијама)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0041 Техничка документација за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром блока омеђеног улицама цара Душана, браће Кркљуш, Ђорђа Магарашевића и Теодора Павловића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0140 (2) Техничка контрола техничке документације атлетске дворане у Новом Саду
Закључен уговор 0039 Техничка документација саобраћајних површина дуж режијске саобраћајнице Булевара Војводе Степе у Новом Саду
Закључен уговор 0090 Партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем храма у Бегечу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0047 Техничка документација хидротехничких инсталација у Новопланираној улици у јужном делу насеља Мишелук 3 у Петроварадину
Закључен уговор 0215 Изградња електро прикључка реконструисане главне ЦС Футог у Улици цара Лазара у Футогу
Закључен уговор 0063 Техничка контрола техничке документације водоводне мреже у Новопланираној улици на катастарској парцели 3803 К.О. Сремска Каменица
Закључен уговор 0129 Изградња водовода и канализације слив северно од Улице девет Југовића са црпном станицом у Ветернику и канализационе мреже у Улици Сувоборска у Адицама
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0211 Изградња бициклистичке стазе Нови Сад - Бегеч од Улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0062 Техничка документација водоводне мреже у Новопланираној улици на катастарској парцели 3803 К.О. Сремска Каменица
Закључен уговор 0124 Изградња јавног осветљења у насељу „Вучковац“ у Старим Лединцима
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0135(2) Техничка документација партерног уређења простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0122 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Крајишке улице у Петроварадину
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0230 Изградња са израдом техничке документације јавног осветљења у Крајишкој улици у Петроварадину- „кључ у руке“
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0054 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфрaструктуром на територији града Новог Сада
Закључен уговор 0119 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице Краљевића Марка од Булевара краља Петра Првог до Булевара Јаше Томића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
 • Обавештење о измени уговора

Pagination