Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0090 Партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем храма у Бегечу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0063 Техничка контрола техничке документације водоводне мреже у Новопланираној улици на катастарској парцели 3803 К.О. Сремска Каменица
Закључен уговор 0215 Изградња електро прикључка реконструисане главне ЦС Футог у Улици цара Лазара у Футогу
Закључен уговор 0211 Изградња бициклистичке стазе Нови Сад - Бегеч од Улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0129 Изградња водовода и канализације слив северно од Улице девет Југовића са црпном станицом у Ветернику и канализационе мреже у Улици Сувоборска у Адицама
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0062 Техничка документација водоводне мреже у Новопланираној улици на катастарској парцели 3803 К.О. Сремска Каменица
Закључен уговор 0124 Изградња јавног осветљења у насељу „Вучковац“ у Старим Лединцима
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0135(2) Техничка документација партерног уређења простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0122 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Крајишке улице у Петроварадину
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0054 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфрaструктуром на територији града Новог Сада
Закључен уговор 0230 Изградња са израдом техничке документације јавног осветљења у Крајишкој улици у Петроварадину- „кључ у руке“
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0119 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице Краљевића Марка од Булевара краља Петра Првог до Булевара Јаше Томића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
 • Обавештење о измени уговора
Закључен уговор 0227 Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације у Улици Живојина Ћулума од бр.23-33 у Новом Саду
Обустављено 0184(3) Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом)
Закључен уговор 0089 Одржавање хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0117 Изградња канализације отпадних вода јужно од Улице Марије Бурсаћ до канала Т-803 у насељу Адице у Новом Саду
Закључен уговор 0221 Изградња пешачких стаза на територији МЗ Руменка
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0097 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада - баскет терен
Обустављено 0096 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада - баскет терен
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0217 Изградња саобраћајних површина у делу Улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination