Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0111 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на локалитету Мишелук 3 у Петроварадину - 1. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
Закључен уговор 0231 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада – изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања дела локалитета између Булевара Европе и Руменачког пута у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
Закључен уговор 0043 Техничка документација за изградњу саоб. површина са пратећом инфраструктуром у делу Ул.М.Симић (од Ул Ј. Панчића до Улице професора Грчића) и изградњу атм.канализације (са реконструкцијом саоб. површина) у делу Ул.Ј.Панчића у Новом Саду
Обустављено 0203(2) Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у Улици Живорада Петровића у Ветернику
Закључен уговор 0178 Услуге вештачења
Закључен уговор 0136 Техничка контрола техничке документације партерног уређења простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
Обустављено 0245 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада - баскет терени
Закључен уговор 0248 Технички пријем објеката на територији Града Новог Сада и приградских насеља
Закључен уговор 0086 Одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0206 Техничка документација саобраћаних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару цара Лазара у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0077(2) Услуге осигурања имовине
Закључен уговор 0238 Набавка и уградња опреме за црпне станице на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0060(2) Техничка документација за изградњу пешачког семафора и уређење саобраћајних површина у зони раскрснице улица Прерадовићеве и Фрање Штефановића у Петроварадину
Закључен уговор 0078 Изградња саобраћајнице са пратећом инфраструктуром између улица Александра Невског и Емануила Јанковића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0236 Набавка и уградња опреме за Фестивал светла -"Tesla Light Gallery" у Новом Саду - у циљу репарације и замене постојећих елемената
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0167 Техничка документација за изградњу канализационе мреже у улици Др Јована Рашковића и делу улица Оље Ивањицки ( продужетак Кароља Селеша) и Александре Сердјукове у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0249 Техничка контрола техничке документације за Фудбалски центар „Вујадин Бошков“ у Ветернику - Пројекат електроенергетских инсталација
Закључен уговор 0212 Изградња кружне раскрснице Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем - 2.фаза у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
Закључен уговор 0038 Техничка контрола техничке документације атмосферске канализације слив Црпне станице Јужни Телеп на Телепу у Новом Саду
Закључен уговор 0244 Техничка контрола техничке документације канализационе мреже у делу улице у продужетку Улице војводе Путника у Руменци

Pagination