Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Обустављено 0184(4) Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом)
Закључен уговор 0010(2) Стручни надзор на изградњи Спортског комплекса у Футогу
Закључен уговор 0155 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Нове улице између Улице Петефи Шандора и Сомборске улице у Новом Саду
Закључен уговор 0209 Израда пројекта геолошких и хидрогеолошких истраживања за потребе изградње бунара, заливање и наводњавање у Парку код Ранжирне станице у Новом Саду
Закључен уговор 0197 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада (Сремска Каменица- клизиште)
Закључен уговор 0173 Техничка контрола техничке документације са елаборатом санације клизишта дела Улице Пинкијеве између кућних бр. 49 и 51 у Буковцу
Закључен уговор 0233 Техничка документација водоводне мреже у улицама Славонска, Зетска, Јована Ристића и Михајла Лалића у насељу Адице у Новом Саду
Закључен уговор 0182 Услуге стручног надзора над изградњом објеката инфраструктуре на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0077 Услуге осигурања имовине
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0231 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада – изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања дела локалитета између Булевара Европе и Руменачког пута у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0095 Изградња декоративног осветљења објеката од јавног значаја на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0040 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина дуж режијске саобраћајнице Булевара Војводе Степе у Новом Саду
Закључен уговор 0048 Техничка контрола техничке документације хидротехничких инсталација у Новопланираној улици у јужном делу насеља Мишелук 3 у Петроварадину
Закључен уговор 0098 Уређење блоковских површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0093 Адаптација и изградња јавног осветљења на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0004 Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на отвореном на територији Града Новог Сада (мала дечија игралишта са апликацијама)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0041 Техничка документација за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром блока омеђеног улицама цара Душана, браће Кркљуш, Ђорђа Магарашевића и Теодора Павловића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0039 Техничка документација саобраћајних површина дуж режијске саобраћајнице Булевара Војводе Степе у Новом Саду
Обустављено 0140 (2) Техничка контрола техничке документације атлетске дворане у Новом Саду
Закључен уговор 0047 Техничка документација хидротехничких инсталација у Новопланираној улици у јужном делу насеља Мишелук 3 у Петроварадину

Pagination