Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0021 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици војводе Книћанина у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
 • Обавештење о измени уговора
Закључен уговор 0009 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улица Бранка Радичевића, Југ Богдана и Темеринске у Новом Саду
Закључен уговор 0141 Анализа увођења бициклистичке саобраћајнице на Мосту слободе у Новом Саду
Обустављено 0016 Партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем простора око Храма светог цара Константина и царице Јелене у Криловој улици у Новом Саду
Закључен уговор 0015 Наставак радова на уређењу порте Храма Успења Пресвете Богородице у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0136 Изградња објеката за постављање опреме за напајање аутобуса јавног градског превоза електричном енергијом на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0135 Изградња МБТС за потребе прикључења и напајања пуњача за електричне аутобусе на територији Града Новог Сада са израдом техничке документације
Закључен уговор 0104 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Николе Тесле у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0005 Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
Објављено 9 Услуге стручног надзора за археологију
Закључен уговор 0232 Изградња јавног осветљења у Улици Петра Дрезгића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0109 Изградња водовода и канализације у новом блоку у насељу Адице у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0107 Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0239(2) Изградња објеката за постављање опреме за напајање аутобуса јавног градског превоза електричном енергијом на територији Града Новог Сада
Обустављено 0099 Изградња МБТС за потребе прикључења и напајања пуњача за електричне аутобусе на територији Града Новог Сада са израдом техничке документације
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0237 Анализа увођења бициклистичке саобраћајнице на Мосту слободе у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0239 Изградња објеката за постављање опреме за напајање аутобуса јавног градског превоза електричном енергијом на територији Града Новог Сада
Обустављено 0084 Одржавање мостова на територији Града Новог Сада ОМ1/22 – израда пројектне документације за радове на два Каћка моста преко канала ДТД и моста на старом Каћком путу
Закључен уговор 26 Одржавање сајта Управе
 • Обавештење за добровољну претходну транспарентност
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0214 Конкурс за избор идејног решења за споменик Апотеоза српске Војводине у Новом Саду
 • Обавештење о конкурсу за дизајн
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о резултатима конкурса за дизајн

Pagination