Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Обустављено 0005(2) Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0077 Техничка контрола тех.док.за изгр.саобр.површ.са пратећом инфрастр.у делу Ул.М.Симић (од Ул Ј.Панчића до Ул. проф.Грчића) и изгр.атм.канализ.(са реконстр. саоб.површ.) у делу Ул.Ј.Панчића у Н.Саду
Закључен уговор 0044 Одржавање бројача саобраћаја и дисплеја за бициклисте на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0050 Одржавање мостова на територији Града Новог Сада - израда пројектне документације за радове на два Каћка моста преко канала ДТД и моста на Старом каћком путу
Закључен уговор 0058 Израда студија и анализа
Закључен уговор 0003 Набавка опреме и потрошног материјала за потребе одржавања светлосне сигнализације на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0090 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за изградњу канализације отпадних вода (Улица Живорада Петровића у Ветернику)
Закључен уговор 0106 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења блока око зграда у Ул. Мише Димитријевића 4 и блока око објекта у Ул. Дожа Ђерђа 11 у Новом Саду
Закључен уговор 0041 Постављање комбинованих бројача за моторна возила и бицикле на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0008 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници Булевара Европе и Улице Бранка Бајића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0140 Постављање фиксних мерача брзине испред школа и на улазима у насељена места на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0128 Извођење радова на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до ДП II а реда број 113 I делу Светосавске улице у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0146 Изградња водовода и канализације у новом блоку у насељу Адице у Новом Саду
Закључен уговор 0038 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта у насељу Боцке у Сремској Каменици
Обустављено 0147 Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
Закључен уговор 0026 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Теодора Павловића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0037 Геодетско снимање стубова Моста слободе у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0024 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоку Е и Ф Југовићево - 2.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0036 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта на десној обали Дунава у зони моста Слободе у Новом Саду
Закључен уговор 0120 Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом) – (објекти уз Клисански мост)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination