Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0047 Техничка документација хидротехничких инсталација у Новопланираној улици у јужном делу насеља Мишелук 3 у Петроварадину
Закључен уговор 0215 Изградња електро прикључка реконструисане главне ЦС Футог у Улици цара Лазара у Футогу
Закључен уговор 0063 Техничка контрола техничке документације водоводне мреже у Новопланираној улици на катастарској парцели 3803 К.О. Сремска Каменица
Закључен уговор 0211 Изградња бициклистичке стазе Нови Сад - Бегеч од Улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0129 Изградња водовода и канализације слив северно од Улице девет Југовића са црпном станицом у Ветернику и канализационе мреже у Улици Сувоборска у Адицама
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0062 Техничка документација водоводне мреже у Новопланираној улици на катастарској парцели 3803 К.О. Сремска Каменица
Закључен уговор 0124 Изградња јавног осветљења у насељу „Вучковац“ у Старим Лединцима
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0135(2) Техничка документација партерног уређења простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0122 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Крајишке улице у Петроварадину
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0054 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфрaструктуром на територији града Новог Сада
Закључен уговор 0119 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице Краљевића Марка од Булевара краља Петра Првог до Булевара Јаше Томића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
Закључен уговор 0230 Изградња са израдом техничке документације јавног осветљења у Крајишкој улици у Петроварадину- „кључ у руке“
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0227 Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације у Улици Живојина Ћулума од бр.23-33 у Новом Саду
Обустављено 0184(3) Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом)
Закључен уговор 0089 Одржавање хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0117 Изградња канализације отпадних вода јужно од Улице Марије Бурсаћ до канала Т-803 у насељу Адице у Новом Саду
Обустављено 0097 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада - баскет терен
Закључен уговор 0221 Изградња пешачких стаза на територији МЗ Руменка
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0096 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада - баскет терен
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0217 Изградња саобраћајних површина у делу Улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination