Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0205 Оглашавање у дневним издањима новина
Закључен уговор 28 Услуге -административни послови пријема, распоређивања и отпремања предмета (аката) и поште
Обустављено 0008 Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада - трошкови електричне енергије
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0057 1. Фаза изградње атлетског стадиона са делом пратеће инфраструктуре и трафо станицом са агрегатом у Новом Саду, 1.етапа
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0112 Уређење блоковске површине у блоку за избегла лица у Ветернику - Улица Милана Тепића
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0202 Изградња саобраћајних површина, канализације и јавног осветљења у стамбеном блоку између Војвођанске улице и Улице Ласла Гала у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0181 Услуге стручног надзора над изградњом објеката инфраструктуре на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0152 Техничка контрола техничке документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0034 Техничка документација спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0125 Изградња канализације отпадних вода насеља Руменка фаза 2-Б-1
Обустављено 0201(2) Пројектовање и изградња регулационих станица за прикључење на гас стамбених објеката за избегла лица у Ветернику (94 стана)
Закључен уговор 0144 Техничка документација јавног осветљења на територији Града Новог Сада -ТД ЈО 02
Обустављено 0042 Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром блока омеђеног улицама цара Душана, браће Кркљуш, Ђорђа Магарашевића и Теодора Павловића у Новом Саду
Обустављено 0132 (2) Техничка контрола техничке документације доградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка
Закључен уговор 0101 Израда техничке документације и изградња прикључака на електроенергетски дистрибутивни систем за мониторе/дисплеје на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада, у оквиру пројекта ''ТРИБУТЕ“
Закључен уговор 0321 Опремање фудбалског терена за тренажни процес у склопу Фудбалског центра ''Вујадин Бошков'' у Ветернику
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0035 Техничка контрола техничке документација спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду
Закључен уговор 0158 Техничка контрола техничке документације атмосферске канализације са припадајућом ЦС и враћање у првобитно стање саобраћајница за блок око Черевићке улице у Адицама
Закључен уговор 0013 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта на десној обали Дунава у зони моста Слободе у Новом Саду
Закључен уговор 0014 Геодетско снимање стубова Моста слободе у Новом Саду

Pagination