Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Обустављено 0005(4) Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
Обустављено 0157(2) Пројектовање и изградња мернорегулационе станице за прикључење на гас објекта комплекса спортског центра улица Пролетерска, у Футогу (пројектуј и изведи)
Закључен уговор 0152 Уклањање објеката у Петроварадину, Прерадовићева број 44 (са техничком документацијом)
Закључен уговор 0042 Одржавање заштитних ограда на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0165 Услуге осигурања имовине
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0029 Изградња водоводне мреже у улицама Славонска, Зетска, Јована Ристића и Михајла Лалића у Адицама у Новом Саду
Закључен уговор 0004 Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на отвореном на територији Града Новог Сада (мала дечија игралишта са апликацијама)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0005 Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
Обустављено 0147(3) Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0169 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина у делу улице Народног фронта у Новом Саду
Обустављено 0158 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоку правосудних органа у Стражиловској улици у Новом Саду - 1. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0168 Техничка документација саобраћајних површина у делу улице Народног фронта у Новом Саду
Закључен уговор 0167 Техничка контрола техничке документација за изградњу црпне станице за канал Т-800 у Новом Саду
Закључен уговор 0151 Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада
Обустављено 0162 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улица Темеринска, Доситејева и Алмашка у Новом Саду
Закључен уговор 0166 Реконструкција јавног осветљења дела насеља Чардак у Сремској Каменици
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0159 Изградња и адаптација јавног осветљења у улици Павла Вујисића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0157 Пројектовање и изградња мернорегулационе станице за прикључење на гас објекта комплекса спортског центра улица Пролетерска, у Футогу (пројектуј и изведи)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0010(4) Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада-трошкови електричне енергије
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0076 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару цара Лазара у Новом Саду

Pagination