Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Одржано отварање 0086 Одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0206 Техничка документација саобраћаних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару цара Лазара у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0077(2) Услуге осигурања имовине
Закључен уговор 0238 Набавка и уградња опреме за црпне станице на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0060(2) Техничка документација за изградњу пешачког семафора и уређење саобраћајних површина у зони раскрснице улица Прерадовићеве и Фрање Штефановића у Петроварадину
Обустављено 0236 Набавка и уградња опреме за Фестивал светла -"Tesla Light Gallery" у Новом Саду - у циљу репарације и замене постојећих елемената
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0078 Изградња саобраћајнице са пратећом инфраструктуром између улица Александра Невског и Емануила Јанковића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0249 Техничка контрола техничке документације за Фудбалски центар „Вујадин Бошков“ у Ветернику - Пројекат електроенергетских инсталација
Закључен уговор 0167 Техничка документација за изградњу канализационе мреже у улици Др Јована Рашковића и делу улица Оље Ивањицки ( продужетак Кароља Селеша) и Александре Сердјукове у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0212 Изградња кружне раскрснице Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем - 2.фаза у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0038 Техничка контрола техничке документације атмосферске канализације слив Црпне станице Јужни Телеп на Телепу у Новом Саду
Закључен уговор 0023 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоку правосудних органа у Стражиловској улици у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0244 Техничка контрола техничке документације канализационе мреже у делу улице у продужетку Улице војводе Путника у Руменци
Обустављено 0079 Изградња ППОВ Руменка 2. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0037 Техничка документација атмосферске канализације слив Црпне станице Јужни Телеп на Телепу у Новом Саду
Закључен уговор 0131 Изградња саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у Улици Александра Поповића и новопланираној Улици Боре Ханауске у Ветернику 1. фаза - Улица А.Поповића
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0243 Техничка документација канализационе мреже у делу улице у продужетку Улице војводе Путника у Руменци
Закључен уговор 0005 Израда и уградња визуелних елемената –назива насеља у Новом Саду
Закључен уговор 0210 Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0080 Изградња бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Руменка – Ирмово –Кисач - Ченеј - 1. деоница Нови Сад - мост на каналу ДТД ка Ирмову

Pagination