Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0041 Постављање комбинованих бројача за моторна возила и бицикле на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Поднет захтев за заштиту права 0008 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници Булевара Европе и Улице Бранка Бајића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обустављено 0128 Извођење радова на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до ДП II а реда број 113 I делу Светосавске улице у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0140 Постављање фиксних мерача брзине испред школа и на улазима у насељена места на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0147 Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
Закључен уговор 0146 Изградња водовода и канализације у новом блоку у насељу Адице у Новом Саду
Закључен уговор 0038 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта у насељу Боцке у Сремској Каменици
Закључен уговор 0026 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Теодора Павловића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0037 Геодетско снимање стубова Моста слободе у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0024 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоку Е и Ф Југовићево - 2.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0036 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта на десној обали Дунава у зони моста Слободе у Новом Саду
Закључен уговор 0120 Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом) – (објекти уз Клисански мост)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0021 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици војводе Книћанина у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0009 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улица Бранка Радичевића, Југ Богдана и Темеринске у Новом Саду
Закључен уговор 0141 Анализа увођења бициклистичке саобраћајнице на Мосту слободе у Новом Саду
Обустављено 0016 Партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем простора око Храма светог цара Константина и царице Јелене у Криловој улици у Новом Саду
Закључен уговор 0015 Наставак радова на уређењу порте Храма Успења Пресвете Богородице у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0135 Изградња МБТС за потребе прикључења и напајања пуњача за електричне аутобусе на територији Града Новог Сада са израдом техничке документације
Закључен уговор 0136 Изградња објеката за постављање опреме за напајање аутобуса јавног градског превоза електричном енергијом на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0104 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Николе Тесле у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination