Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0169 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина у делу улице Народног фронта у Новом Саду
Поднет захтев за заштиту права 0158 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у блоку правосудних органа у Стражиловској улици у Новом Саду - 1. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Закључен уговор 0168 Техничка документација саобраћајних површина у делу улице Народног фронта у Новом Саду
Закључен уговор 0167 Техничка контрола техничке документација за изградњу црпне станице за канал Т-800 у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0162 Изградња семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улица Темеринска, Доситејева и Алмашка у Новом Саду
Закључен уговор 0151 Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0159 Изградња и адаптација јавног осветљења у улици Павла Вујисића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0157 Пројектовање и изградња мернорегулационе станице за прикључење на гас објекта комплекса спортског центра улица Пролетерска, у Футогу (пројектуј и изведи)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0010(4) Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада-трошкови електричне енергије
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0166 Реконструкција јавног осветљења дела насеља Чардак у Сремској Каменици
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0076 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару цара Лазара у Новом Саду
Закључен уговор 0031 Изградња потисног цевовода од ЦС 1 до колектора са северне стране Роковог потока и довода воде до ЦС 1 у Петроварадину
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0155 Измештање далековода за потребе Регионалне депоније у Новом Саду са израдом техничке документације по систему ''кључ у руке''
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0164 Партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем простора око Храма светог цара Константина и царице Јелене у Криловој улици у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0030 Изградња канализације отпадних вода у улицама Светолика Ранковића, Јована Бјелића, Нова, Цетинска, Младена Стојановића у Адицама у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0010(3) Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада-трошкови електричне енергије
Обустављено 0010(2) Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада-трошкови електричне енергије
Закључен уговор 0045 Услуге вештачења
Обустављено 0010 Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада - трошкови електричне енергије
Закључен уговор 0149 Извођење радова на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до ДП IIA реда број 113 и делу Светосавске улице у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора

Pagination