Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Одржано отварање 0083 Одржавање Моста Слободе - 3. фаза у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Обустављено 0181 (2) Услуге стручног надзора над изградњом објеката инфраструктуре на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0088 Одржавање заштитних ограда на територији Града Новог Сада
Обустављено 0184(2) Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом)
Закључен уговор 0053 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0008 Одржавање станова за расељавање на разним локалитетима на подручју Града Новог Сада - трошкови електричне енергије
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
 • Обавештење о измени уговора
Закључен уговор 0016 Техничка контрола техничке документације за уклањање објеката на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0135 Техничка документација партерног уређења простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0208 Ангажовање стручних лица за израду стручног мишљења о пројектном решењу заштите темељне јаме и суседних објеката за подземну гаражу у Улици Модене
Закључен уговор 0147 Техничка документација за изградњу и адаптацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0125(2) Изградња канализације отпадних вода насеља Руменка фаза 2-Б-1
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0151(2) Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0207 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада-Инфраструктурно опремање
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0132(3) Техничка контрола техничке документације доградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка
Закључен уговор 0015 Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта у насељу Боцке у Сремској Каменици
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0200 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Инфраструктурно опремање
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0092 Изградња јавног осветљења у школском дворишту ОШ ‚‚Алекса Шантић" у Степановићеву
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0042 Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром блока омеђеног улицама цара Душана, браће Кркљуш, Ђорђа Магарашевића и Теодора Павловића у Новом Саду
Обустављено 0184 Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (са техничком документацијом)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0009(3) Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду

Pagination