Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0149 Извођење радова на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до ДП IIA реда број 113 и делу Светосавске улице у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0134(2) : Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Реконструкција јавне површине испред зграде Радничког универзитета у улици Војвођанских бригада у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0027 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Инфраструктурно опремање локалитета ( Ул. цара Душана бр.2, Темеринска ул.бр. 52,Палмотићева ул.)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0007 Набавка и уградња урбаног мобилијара на територији Града Новог Сада - клупе и корпе
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Поднет захтев за заштиту права 0032 Изградња атмосферске канализације (одводника) од објеката института у Сремској Каменици до Роковог потока
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одржано отварање 0051 Изградња ППОВ Руменка 2. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
Обустављено 0016(2) Партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем простора око Храма светог цара Константина и царице Јелене у Криловој улици у Новом Саду
Закључен уговор 0002 Набавка уређаја за батеријско напајање 10 (десет) контролера семафорске сигнализације и софтвера за надзор 50 ( педесет) уређаја за батеријско напајање на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0134 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Реконструкција јавне површине испред зграде Радничког универзитета у улици Војвођанских бригада у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0048 Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0049 Оглашавање у дневним издањима новина
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0137 Изградња ТС за потребе прикључења јавне гараже код Бановине са израдом техничке документације - по систему "кључ у руке" (пројектуј и изведи)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0005(2) Опремање спортских објеката у МЗ Југовићево у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0077 Техничка контрола тех.док.за изгр.саобр.површ.са пратећом инфрастр.у делу Ул.М.Симић (од Ул Ј.Панчића до Ул. проф.Грчића) и изгр.атм.канализ.(са реконстр. саоб.површ.) у делу Ул.Ј.Панчића у Н.Саду
Закључен уговор 0044 Одржавање бројача саобраћаја и дисплеја за бициклисте на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 0050 Одржавање мостова на територији Града Новог Сада - израда пројектне документације за радове на два Каћка моста преко канала ДТД и моста на Старом каћком путу
Закључен уговор 0003 Набавка опреме и потрошног материјала за потребе одржавања светлосне сигнализације на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0058 Израда студија и анализа
Закључен уговор 0106 Техничка контрола техничке документације јавног осветљења блока око зграда у Ул. Мише Димитријевића 4 и блока око објекта у Ул. Дожа Ђерђа 11 у Новом Саду
Закључен уговор 0090 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за изградњу канализације отпадних вода (Улица Живорада Петровића у Ветернику)

Pagination