Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0104 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Николе Тесле у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0128 Извођење радова на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до ДП II а реда број 113 I делу Светосавске улице у Кисачу
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0109 Изградња водовода и канализације у новом блоку у насељу Адице у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0232 Изградња јавног осветљења у Улици Петра Дрезгића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Одржано отварање 0107 Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Обустављено 0239(2) Изградња објеката за постављање опреме за напајање аутобуса јавног градског превоза електричном енергијом на територији Града Новог Сада
Одржано отварање 0099 Изградња МБТС за потребе прикључења и напајања пуњача за електричне аутобусе на територији Града Новог Сада са израдом техничке документације
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
Одржано отварање 0237 Анализа увођења бициклистичке саобраћајнице на Мосту слободе у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
Обустављено 0084 Одржавање мостова на територији Града Новог Сада ОМ1/22 – израда пројектне документације за радове на два Каћка моста преко канала ДТД и моста на старом Каћком путу
Обустављено 0239 Изградња објеката за постављање опреме за напајање аутобуса јавног градског превоза електричном енергијом на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 26 Одржавање сајта Управе
 • Обавештење за добровољну претходну транспарентност
 • Обавештење о додели уговора
Објављено 0214 Конкурс за избор идејног решења за споменик Апотеоза српске Војводине у Новом Саду
 • Обавештење о конкурсу за дизајн
Закључен уговор 0111 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на локалитету Мишелук 3 у Петроварадину - 1. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0231 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада – изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања дела локалитета између Булевара Европе и Руменачког пута у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0043 Техничка документација за изградњу саоб. површина са пратећом инфраструктуром у делу Ул.М.Симић (од Ул Ј. Панчића до Улице професора Грчића) и изградњу атм.канализације (са реконструкцијом саоб. површина) у делу Ул.Ј.Панчића у Новом Саду
Обустављено 0203(2) Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада - Техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у Улици Живорада Петровића у Ветернику
Одржано отварање 0136 Техничка контрола техничке документације партерног уређења простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
Закључен уговор 0178 Услуге вештачења
Закључен уговор 0248 Технички пријем објеката на територији Града Новог Сада и приградских насеља
Обустављено 0245 Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града Новог Сада - баскет терени

Pagination