Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0008 Уклањање објеката на територији Града Новог Сада са израдом техничке документације - Објекти на појединачним локалитетима
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0045(2) Оглашавање у дневним издањима новина
Поднет захтев за заштиту права 0014 Уређење дела градског језгра Града Новог Сада – 2. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обустављено 0045 Оглашавање у дневним издањима новина
Обустављено 0046 Санација клизишта у Улици Видиковац у Сремској Каменици
Закључен уговор 0027 Санација оштећења и реконструкција црпне станице проузроковане невременом, на јавној површини Кинеске четврти у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0022 Набавка и уградња опреме и подлоге за нова дечија игралишта на местима старих и постојећих на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0044 Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада-инфраструктурно опремање
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0024 Реконструкција Фудбалског терена ФК Нови Сад
Закључен уговор 0006 Уклањање објеката са израдом техничке документације на локалитету Комплекса меморијалног центра жртава Погрома у Бачкој у Новом Саду
Закључен уговор 0016 Пројектовање и изградња мернорегулационе станице за прикључење на гас објекта комплекса спортског центра Улица Пролетерска, у Футогу (пројектуј и изведи)
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0170 Уређење урбаног џепа у Улици Петра Дрезгића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0147(4) Извођење радова спољне хидрантске-противпожарне мреже Универзитетског комплекса у Новом Саду-1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0148 Услугa израде техничке документације – оквирни споразум
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0172 Реконструкција јавног осветљења насеља Боцке у Сремској Каменици
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0013 Партерно уређење простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0156 Израда пројекта геолошких и хидрогеолошких истраживања за потребе изградње бунара, за заливање и наводњавање код гараже Бановине у Новом Саду и израда техничке документације за изградњу бунара
Закључен уговор 0017 Адаптација и изградња јавног осветљења на територији Града Новог Сада
Закључен уговор 10 Радови на обезбеђењу преузетих грађевинских објеката до привођења локалитета намени на територији Града Новог Сада
 • Обавештење за добровољну претходну транспарентност
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0022 Изградња паркинга за „КАМПИНГ ОДМОРИШТЕ“ са израдом техничке документације у Новом Саду

Pagination