Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Закључен уговор 0043 Геодетско снимање стубова моста Слободе у Новом Саду
Закључен уговор 0065 Преглед мостова на територији Града Новог Сада (по инспекцијском налогу)
Закључен уговор 0181 Техничка контрола техничке документације слива канализације отпадних вода јужно од канала Т803 до Улице Бранка Ћопића у насељу Адице у Новом Саду.
Закључен уговор 0158 Tехничкa документацијa саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на делу локалитета Мишелук III у Сремској Каменици
Закључен уговор 0004 Постављање комбинованих бројача за моторна возила и бицикле на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0056 Техничка контрола техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду
Закључен уговор 0058 Уређење парка са инфраструктуром и јавним осветљењем код Ранжирне станице у Новом Саду - 3. фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0128 Техничка документација за изградњу семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници улица Бате Бркића и Анђе Ранковић у Новом Саду
Закључен уговор 0046 Техничка контрола техничке документације за уклањање објеката на територији Града Новог Сада ТКР21-1
Закључен уговор 0205 Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова
Обустављено 0040 Израда елабората за заштиту и утицај далековода на објекте на територији Града Новог Сада
Обустављено 0161 Техничка контрола техничке документације саобраћајних површина, водовода, канализација и јавног осветљења за опремање објеката социјалног становања у насељу Бангладеш
Обустављено 0124 Изградња пешачког семафора на раскрсници улица Гери Кароља и Ђорђа Магарашевића са Булеваром Европе у Новом Саду
Закључен уговор 0045 Уклањање објеката на територији Града Новог Сада Р21-1
Закључен уговор 0177 Техничка контрола техничке документације за измештање водовoда на делу Балзакове улице (код Дома здравља) у Новом Саду
Закључен уговор 0031 Изградња водовода у делу Улице Сомборска рампа у Ветернику
 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0203 Техничка документација паркиралишта са пратећом инфраструктуром наспрам Сателитске пијаце (испред објекта на Футошком путу бр:38, 38а, 38б, 38ц) у Новом Саду
Закључен уговор 0053 Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику – 3. Фаза.
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0142 Опремање стамбеног блока за избегла лица у Футогу – 1. етапа
Закључен уговор 0021 Техничка контрола техничке документацијe зацевљења отвореног канала Сукова бара (од Улице цара Лазара до ЦС) у Футогу

Pagination