Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0340 Техничка документација за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања дела локалитета између Булевара Европе и Руменачког пута у Новом Саду
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Објављено 0295 Изградња канализационе мреже отпадних вода насеља Садови – I фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
Обустављено 0339 Техничка документација санације степеништа од Штросмајерове улице до Горњег Лудвиговог бастиона на Петроварадинској тврђави
Обустављено 0341 Техничка документација за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Отокара Кершованија у Новом Саду
Одржано отварање 0129(3) Набавка и уградња опреме за Фестивал светла - ''Tesla Light Gallery’’ у Новом Саду
Закључен уговор 0129 Набавка и уградња опреме за фестивал – „Tesla light gallery“ у Новом Саду
Закључен уговор 0305 Постављање камера по одређеним камерним местима-опрема и софтвер за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја на територији Града Новог Сада.
Обустављено 0266 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Улице Иве Андрића и новопланиране приступне саобраћајнице пословном комплексу ЛИДЛ-а у Новом Саду 1.фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0220 (3) Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром дела Привредникове улице у Новом Саду
Објављено 0343 Техничка документација инфраструктурног опремања алеје заслужних грађана на Градском гробљу у Новом Саду
Одржано отварање 0241(3) Тeхничка контрола техничке документације за изградњу јавних гаража у Новом Саду (3 локације)
Закључен уговор 0003 Одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0277 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у радној зони Север 4 у Новом Саду -I фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Обустављено 0229(2) Техничка контрола техничке документације доградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка
Објављено 0281 Опремање појединачних локалитета на територији града Новог Сада – инфраструктурно опремање
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о обустави поступка
 • Обавештење о обустави поступка
Закључен уговор 0093 Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта и теретане на отвореном на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Закључен уговор 0279 Опремање појединачних локалитета - Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији града Новог Сада - ЛОКАЛИТЕТ 21-1
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Одлука о додели уговора
 • Обавештење о додели уговора
Обустављено 0016 (3) Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице нове 1 у Бегечу
Обустављено 0206 Опремање појединачних локалитета – Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада – ЛОКАЛИТЕТ 21-8
Обустављено 0299 Техничка контрола техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Улице Николе Тесле у Каћу

Pagination