Јавне набавке

Статус јавне набавке Редни број Датум објављивања понуде Датум отварања понуде Опис набавке
Објављено 0321 Опремање фудбалског терена за тренажни процес у склопу Фудбалског центра ''Вујадин Бошков'' у Ветернику
Објављено 0353 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у радној зони Север 4 у Новом Саду -I фаза
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0229(3) Техничка контрола техничке документације доградње постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка
Објављено 0317 (2) Услуге стручног надзора над изградњом објеката инфраструктуре на територији Града Новог Сада
Објављено 0287(2) Техничка документација за изградњу канализационе мреже у делу Улице Кароља Селеша ка Булевару Војводе Степе у Новом Саду
Објављено 0242 Изградња палионице свећа и уређење порте Храма Успења Пресвете Богородице у Новом Саду
Објављено 0097 Техничка контрола техничке документације спортског комплекса у Футогу
Објављено 0311 Изградња јавног осветљења у школским двориштима на територији Града Новог Сада
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0351 Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Улице Иве Андрића и новопланиране приступне саобраћајнице пословном комплексу ЛИДЛ -а у Новом Саду 1.ФАЗА
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0103(3) Партерно уређење,израда постамента и постављање споменика свим невиним жртвама у Новом Саду 1944. и 1945. године - 1.етапа
Објављено 0352 Уређење блоковских површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада
Одржано отварање 0350 Опремање појединачних локалитета на територији града Новог Сада – инфраструктурно опремање
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 37 Стручне услуге машинског инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије ознаке 330 - одговорни пројектант термотехнике, термоенергетске процесне и гасне технике
Закључен уговор 0326 Реконструкција декоративног осветљења Српског народног позоришта у Новом Саду
Објављено 0337 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром Улице Лазара Стојковића у Новом Саду
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 0348 Техничка документација атмосферске канализације са припадајућом ЦС и враћање у првобитно стање саобраћајница за блок око Черевићке улице у Адицама
 • Јавни позив
 • Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
Објављено 38 Стручне услуге инжењера електротехнике телекомуникационих мрежа и система са лиценцом Инжењерске коморе Србије ознаке 353 - одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
Објављено 0325 Техничка контрола техничке документације електро прикључка реконструисане главне ЦС Футог, Ул. цара Лазара у Футогу
Објављено 0344 Техничка контрола техничке документације санације степеништа од Штросмајерове улице до Горњег Лудвиговог бастиона на Петроварадинској тврђави
Закључен уговор 0342 Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу јужне режијске саобраћајнице ДП IБ реда број 12 у Каћу

Pagination