ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ БЛОКА УЗ ТУРГЕЊЕВУ УЛИЦУ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на уређењу блоковске површине са пратећом инфраструктуром уз Тургењеву улицу. Ово је још један у низу градских блокова који је уређен последњих година и показатељ да Град Нови Сад итекако води рачуна о блоковским површинама као месту социјализације великог броја грађана различитих генерација.

Колико је овај простор сада привлачнији и функционалнији, као и шта он представља становницима тог дела града, уверио се градоначелник Новог Сада, Милан Ђурић, који је дана 11.01.2023. године, са в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејаном Мандићем, и другим сарадницима, обишао уређену блоковску површину.

Сам блок може се поделити на северни и јужни део, па се тако могу посматрати и недавно завршени радови.

У северном делу блока извршено је поплочање пешачких стаза у дужини од 320 метара, као и поплочање 442 м2 северног дела централног платоа. Извршена је реконструкција перголе, постављен нови урбани мобилијар у виду 13 клупа, 8 канти, држача за бицикле и чесме, а завршени су и радови на поплочању атријума и на хортикултурном уређењу.

У овом делу блока налазе се фудбалски терен и теретана на отвореном на којима је постављена тартан подлога и нови реквизити, простор је постао богатији и сетом за шах, који чине две клупе и сто.

Јужни део блока је, поред поплочања пешачких стаза у дужини од 555 метара, оплемењен постављањем новог урбаног мобилијара у виду 17 клупа, 16 канти за отпатке и две лучне клупе, као и идентичног сета за шах. Кошаркашки терен, као и дечије игралиште, који се налазе у овом делу блока, добили су нову подлогу од тартана и реквизите.

Реконструкција паркинга изведена је на површини од 162 м2, а Градско зеленило извршило је орезивање сувих грана, уклањање сувих стабала, као и реконструкцију травњака. Преостали део постојећег паркинга биће накнадно уређен кроз Програм одржавања објеката путне привреде.

Вредност радова на уређењу блоковске површине са пратећом инфраструктуром уз Тургењеву улицу износи 57,5 милиона динара.

Овако „освежен“ блок изискује и адекватну расвету, чије постављање ће бити реализовано кроз адаптацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада, а у току је поступак јавне набавке за избор извођача радова.