ЗАВРШЕНО ОПРЕМАЊЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА У ФУТОГУ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализовала је другу етапу радова на опремању стамбеног блока у насељу Футог, што је обухватило изградњу саобраћајних површина и јавног осветљења.

Локација намењена комплексу за вишепородично становање налази се на простору ограниченом улицама Др Милана Николића, Соње Маринковић, Козарачке и Улице Нова (улица паралелна са улицом Др Милана Николића).

У Улици Нова изграђена је саобраћајница у дужини од 237м, као и обостране пешачке стазе, а обележена је и саобраћајна сигнализација. Станарима новоизграђеног стамбеног блока на располагању је 139 паркинг места, од чега је седам резервисано за особе са инвалидитетом, а иза сваког четвртог паркинг места налази се простор за зеленило. Саобраћајне површине, као и унутрашњост самог блока осветљава 22 стуба јавног осветљења.

Вредност инвестиције је 40,5 милиона динара, а радови су завршени месец дана пре уговореног рока.

Током прошле године изведена је прва етапа радова на опремању овог стамбеног блока, што подразумева изградњу водоводне и канализационе мреже, затим приступних саобраћајница и пешачких стаза, као и дренажних ровова за одвођење атмосферских вода. Такође, извршена је припрема терена за озелењавање, а радове на хортикултурном уређењу реализовало је ЈКП „Градско зеленило“. За радове прве етапе издвојено је 30,9 милиона динара.

Завршетком свих предвиђених радова стамбени комплекс у Футогу опремљен је неопходном инфраструктуром како би новоизграђени  објекти могли бити на располагању будућим корисницима.