ЗАВРШЕНО ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА У ВЕТЕРНИКУ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на инфраструктурном опремању блока за стамбено збрињавање избеглих лица у Улици Милана Тепића у Ветернику, а ова инвестиција вредна је 36 милиона динара.

Радови су обухватили изградњу интерне саобраћајнице, уређење блока са пешачким стазама и изградњу 66 паркинг места, као и канализационе мреже у дужини од 72 м, водоводне мреже у дужини од 119 м и постављање 22 стуба јавне расвете.

Изграђене саобраћајне површине обухватају колски прилаз стамбеном објекту, 24 паркинг места са северне стране, од којих су 4 за особе са инвалидитетом, 42 паркинг места са јужне стране објекта, као и пешачке стазе. Предметни простор повезан је на постојећу саобраћајну мрежу преко Улице Милана Тепића.

Око самог објекта изграђен је тротоар променљиве ширине, као и улазни тротоар, а приступ објекту за особе са инвалидитетом обезбеђен је преко пешачке рампе адекватног нагиба. Одвођење атмосферских вода регулисано је нивелацијом саобраћајних површина.

Овим подухватом Град Нови Сад омогућава несметане услове за живот и свакодневно функционисање за становнике 94 стамбене јединице, који су свој нови дом пронашли у новоизграђеним објектима.