ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПАЛИОНИЦЕ СВЕЋА И УРЕЂЕЊУ ПОРТЕ ХРАМА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

У протеклом периоду Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције успешно је извела све планиране радове на изградњи објеката палионице свећа Храма Успења Пресвете Богородице, најстаријег верског објекта у Новом Саду. Изградња објекта палионице свећа била је неопходна како би се очувао аутентични живопис Храма захваљујући ком је ова црква уврштена у културна добра од изузетног значаја, што је Град Нови Сад препознао.

Десно у односу на главни улаз у Храм (јужно од храма) налази се новоизграђени поплочани плато са ког се приступа палионици. Објекат палионице свећа чине: простор за паљење свећа, продавница свећа, магацин и тоалет за особље.

Хидротехнички радови подразумевали су прикључење објекта палионице на уличну водоводну и канализациону мрежу, док је нивелацијом терена и усмеравањем ка новоизграђеним сливницима постигнуто ефикасно одвођење атмосферских вода.

Поред примарних радова на изградњи палионице свећа, изведени су и радови на уређењу порте Храма Успења Пресвете Богородице. Северно од Храма, надгробне плоче из 1934. године положене су у земљу, док је остатак плоча уграђен у фасаду. Порта је добила  нове гранитне пешачке стазе, наглашене оивичењем. Простор порте употпуњен је новим урбаним мобилијаром у виду 7 клупа и 8 корпи за отпатке, док је десет стубова јавног осветљења – канделабера освежено рестаурацијом и конзервацијом. Новопостављена чесма служиће за окрепљење посетилаца.

За све изведене радове издвојена је сума од 27,8 милиона динара.

Позициониран дуж једне од главних туристичких рута, Храм Успења Пресвете Богородице неизоставно ће бити посећиван, као и сама порта – место за проналажење спокоја и душевног мира.