ЗАВРШАВАЈУ СЕ РАДОВИ У УЛИЦИ ТЕОДОРА ПАВЛОВИЋА

Град Нови Сад je у завршној фази изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Теодора Павловића, у Новом Саду, а у циљу стварања услова за безбедније и економичније одвијање саобраћаја.

Радови у Улици Теодора Павловића су се изводили фазно.

У претходном периоду је реконструисана деоница од крака ка Улици Олге Петров до Улице браће Кркљуш, у дужини од 320 метара, која је подразумевала обнављање постојећег коловоза и обостраних пешачких стаза, изградњу паркинг места, као и потпуну реконструкцију водоводне и канализационе мреже.

Претходних дана пуштена је у саобраћај Улица Теодора Павловића, у читавој дужини, јер је завршена и реконструкција деонице од Улице Браће Кркљуш до Улице Цара Душана.

На градилишту су у току радови на изградњи новопланиране улице која спаја Улицу Олге Петров и Улицу Теодора Павловића. Тренутно се на предметној деоници изводе хидро ископи и полажу се водоводне и канализационе цеви.

Улица ће, на местима где то дозвољавају надземна и подземна инфраструктура, бити додатно озелењена, што ће оплеменити и освежити овај простор.

Вредност радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Теодора Павловића износи 87.598.464,00 динара.

У току децембра се очекује завршетак свих радова, тако да крајем године становнике ове улице чека један лепши, пријатнији и функционалнији амбијент.