ЗАСИЈАЛО НОВО ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ У НАСЕЉЕ ВУЧКОВАЦ У СТАРИМ ЛЕДИНЦИМА

У циљу да буде што мање неосветљених локалитета у граду тако и у приградским насељима, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализовала је изградњу јавног осветљења на територији Месне заједнице „Стари Лединци“,  у  насељу Вучковац.

Ново јавно осветљење засијало је у улици Вука Караџића у дужини од 550 м. Светиљке са лед изворима светла постављене су на 20 стубова висине  5,5м.

Вредност радова на изградњи јавног осветљења у насељу Вучковац, који су завршени пре уговореног рока, износи 4.597.920,00 динара.