УСЕЉЕН СТАМБЕНИ БЛОК У ФУТОГУ

У години обележавања 27-годишњице страдања српског народа у оружаној акцији „Олуја“, 136 породица пореклом са простора бивших југословенских република добило је свој кров над главом.

У циљу стамбеног збрињавања избеглих лица, Град Нови Сад обезбедио је локације на којима је средствима донатора, Банке за развој Савета Европе и путем Комесаријата за избеглице и миграције Ребпулике Србије и Јединице за управљање пројектима, обезбеђено 370 стамбених јединица у Ветернику и 152 стамбене јединице у Футогу. 

Буџетским средствима Града Новог Сада, у укупном износу око 90 милиона динара,  реализовано је опремање стамбеног блока у Футогу, на локалитету ограниченом улицама Др Милана Николића, Соње Маринковић, Козарачке и Улице Нова

У оквиру инвестиционих активности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције изграђена је водоводна мрежа у дужини од 592м, канализациона мрежа у дужини од 213м, саобраћајнице у дужини од 522м, пешачке стазе, 139 паркинг места и дренажни ровови за одвођење атмосферских вода. Такође, постављена је потребна  саобраћајна сигнализација, док целокупан простор осветљава 22 стуба јавне расвете.

Град Нови Сад је путем Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције реализовао и активности на обезбеђивању прикључака објеката станова за струју, гас, водовод и канализацију, у укупној вредности од 13,6 милиона динара.

Ови радови обухватили су и припрему терена за озелењавање, а хортикултурно уређење реализовало је ЈКП „Градско зеленило“, за шта је уложено 4,7 милиона динара. Посађено је 125 садница дрвећа, 340 садница украсног шибља и подигнут травњак на површини од 3.973 м2. Притом је постављен и урбани мобилијар у виду 16 клупа и 10 корпи за отпатке.

Реализацијом изградње стамбених објеката у Футогу и Ветернику, Град Нови Сад постао је носилац једног од највећих пројеката стамбеног збрињавања избеглих лица у региону.