УРЕЂУЈЕ СЕ СТАМБЕНИ БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЛАСЛА ГАЛА И ВОЈВОЂАНСКЕ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције започела је радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеном блоку ограниченом улицама Војвођанска, Вере Павловић и Ласла Гала у Новом Саду.

Планирани радови подразумевају изградњу коловоза, паркинга, пешачких површина, атмосферске канализације и јавног осветљења, а њихово успешно извођење допринеће практичнијем и функционалнијем животу становницима овог стамбеног блока.

Поред 191 м нове саобраћајнице, од великог значаја за овај блок биће и изградња паркинга, са леве стране саобраћајнице, на површини од 292 м2 . Новоизграђени паркинг чиниће 6 паркинг места са управном и 16 са косом шемом паркирања. Становници овог блока добиће и 161 м2  уређеног пешачког платоа који ће се наћи између коловоза и постојећих гаража.

Нивелацијом терена и изградњом сливника, као и повезивањем новоизграђене атмосферске канализације на постојећи систем канализације у Улици Вере Павловић, решиће се највећи проблем овог блока – стално задржавање великих количина атмосферских вода.

Утисак заокружене урбане целине употпуниће нових 9 стубова јавног осветљења са ЛЕД извором светлости. Јавно осветљење ће утицати на преко потребну безбедност свих становника овог блока, али и на његов естетски аспект.

Несметано одвијање саобраћаја обезбедиће новопостављена вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација, прилагођена потребама овог локалитета.

Вредност радова на уређењу овог блока је 31.446.910,80  динара, а рок за завршетак је 135 календарских дана.