УРЕЂУЈЕ СЕ ПРОСТОР ОКО НОВЕ ЗГРАДЕ СУДА

У циљу неометаног функционисања новоизграђене зграде правосудних органа на раскрсници улица Максима Горког и Стражиловске, изводе се радови на уређењу јавних површина око објекта.

Радови подразумевају асфалтирање колских улаза у објекат, као и прилазних саобраћајница и пешачких комуникација.

Ради еколошког ефекта и естетског доживљаја самог амбијента, у оквиру блока биће извршено хортикултурно уређење које обухвата реконструкцију травњака и унапређење зеленог фонда садњом новог дрвећа и украсног шибља.

Комплетан простор биће додатно оплемењен постављањем новог урбаног мобилијара.

Током извођења радова неће доћи до обуставе саобраћаја, али је на снази привремена измена режима која подразумева забрану десног скретања из Улице Максима Горког у Стражиловску, према Булевару цара Лазара, као и ограничење брзине кретања возила на 30км/h у зони радова.

Према планираној динамици, предвиђени радови биће завршени у другој половини јула.