УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ КОД ОБЈЕКТА МЗ „КЛИСА“

У оквиру пројекта „Европска престонице културе 2021“, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на опремању површине јавне намене на микролакацији Клиса.  

Укупна површина која ће бити уређена износи 900 м2, а радови подразумевају поплочање  платоа и пешачке комуникације бетонским плочама, као и уређење зелене површине.

Пројектним решењем простор је подељен у три зоне: зона постојећег дечијег игралишта, намењена за безбрижну игру деце; зона терена за кошарку, намењена првенствено рекреацији тинејџера и издвојена зона испред објекта Месне заједнице, намењена старијим суграђанима.

Издужени, трапезасти облик простора и постојеће дрвеће које је задржано, утицали су на распоред и број урбаног мобилијара у оквиру ког је планирано постављање клупа без наслона, корпи за отпатке, бицикларника, мале трибине и платна за пројекције са пројектором. Део платоа испред објекта Месне заједнице биће поплочан гранитном каменом коцком на којој ће се наћи столови за шах и пергола.

У жељи да детињство најмлађих суграђанина буде што квалитетније и садржајније, приступиће се фарбању и поправци реквизита, који су усаглашени са важећим Правилником о безбедности дечијих игралишта, а два дотрајала тобогана биће замењена новим.

Ради оплемењавања целокупног амбијента, а у складу са природним условима и расположивим простором, унутар комплекса планирана је комбинација зеленила - високе и средње врсте лишћара богатих крошњи, које ће бити драгоцене током лета због природног хлада који праве, као и декоративних ниских четинара, шибља и ружа.

Зеленило и новопостављени урбани мобилијар допринеће естетском утиску предметног простора, а разноврсни садржаји биће на располагању деци и омладини.

Вредност ове инвестиције износи 12,6 милиона динара.