УРЕЂЕН СТАМБЕНИ БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЛАСЛА ГАЛА И ВОЈВОЂАНСКЕ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у другој половини прошле године реализовала радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеном блоку ограниченом улицама Војвођанска, Вере Павловић и Ласла Гала у Новом Саду.

Ова инвестиција обухвата изградњу коловоза, паркинга, пешачких површина, атмосферске канализације и јавног осветљења, чиме се допринело практичнијем и функционалнијем животу становника овог блока.

Поред 191 м нове саобраћајнице и 161 м2 уређеног пешачког платоа, од великог значаја јесте и изградња паркинга са 22 паркинг места, од чега је 6 са управном и 16 са косом шемом паркирања.

Утисак заокружене урбане целине употпуњен је постављањем нових 9 стубова јавног осветљења са ЛЕД извором светлости. 

Нивелацијом терена и изградњом сливника, као и повезивањем новоизграђене атмосферске канализације на постојећи систем канализације у Улици Вере Павловић, решен је највећи комунални проблем овог блока  –  задржавање велике количине воде после сваке падавине. Атмосферска вода ће  од сада бити ефикасно одвођена са саобраћајних површина, а грађани ће несметано моћи да прилазе својим објектима, гаражама и паркингу.

За реализацију ове инвестиције издвојено је  31.446.910,80  динара.