УРЕЂЕН ПРОСТОР ОКО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „САЈЛОВО“

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на  партерном уређењу простора око објекта Месне заједнице „Сајлово“, чиме је остварена савремена функционална целина прилагођена потребама његових корисника.

Уређење партера око објекта обухватило је поплочање слободних површина, изградњу јавног осветљења, постављање урбаног мобилијара и хортикултурно уређење.

Поплочање бетонским плочама у две различите текстуре извршено је на пешачким површинама и платоима, а изграђено је и 11 паркинг места, којима се приступа са постојеће саобраћајнице. Како се атмосферска вода не би задржавала на пешачким комуникацијама, одговарајућом нивелацијом терена омогућено је њено усмеравање ка травнатим површинама. 

Визуелном и декоративном утиску допринело је пејзажно уређење, при чему зеленило заузима 307м² или 16,70 % од укупне површине од 1.840м². Нови простор карактеришу травнате површине у виду зелених острва, од којих су нека у нивоу партера, док су око других изграђени потпорни зидови на којима су постављене клупе са или без наслона. На овај начин формирано је укупно 6 урбаних жардињера, у којима су посађене комбиноване биљне врсте. Поред тога што су на датом локалитету очувана постојећа стабла копривића и трешње, целокупан уређени простор оплемењен је садњом још 21 стабла листопадног и четинарског дрвећа и 295 садница шибља, употпуњених садницама перена и украсном травом.

Изгледу и практичности овог простора доприноси модерно дизајниран урбани мобилијар, који је лоциран уз зелену површину и на тачкама могућег задржавања корисника. Сем клупа интегрисаних у жардињере, постављено је 10 парковских корпи за отпатке и два држача за бицикле, а плато је адекватно осветљен са 6 стубова јавног осветљења, тако да ће грађани моћи да га користе и у вечерњим часовима.

За реализацију ове инвестиције опредељено је  21.005.210,64 динара, а становници Сајлова, насеља смештеног у рубним деловима града, добили су један естетски и функционално одговарајући амбијент у којем ће моћи да проводе време у разоноди и дружењу.