УРЕЂЕН ПРОСТОР НА УГЛУ СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ

Ефективно радећи на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на углу Сентандрејског пута и Партизанске улице, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције успешно је извела све планиране радове на овој локацији.

Коловоз режијске саобраћајнице, која спаја Шајкашку са Партизанском улицом, проширен је на 5 метара, док његова дужина износи 270 метара. Са обе стране режијске саобраћајнице изграђене су пешачке стазе. На овом локалитету изведена је и реконструкција водоводне и канализационе мреже у дужини од 270 метара, а изграђено је и 14 нових паркинг места. Ради остваривања везе Сентандрејског пута са режијском саобраћајницом, а у циљу што боље функционалности локалитета, изграђен је коловоз ширине 5 и дужине 40 метара.

Услови за мирујући саобраћај обезбеђени су изградњом паркиралишта капацитета 101 паркинг место са управном шемом паркирања, а приступ паркингу обезбеђен је саобраћајницом дужине 160, а ширина 5,5 метара.

Новоизграђена бициклистичка стаза дужине 320 метара и ширине 2 метра, пратећи десну страну коловоза Партизанске улице и Сентандрејског пута, физички је заштићена од фрекветног саобраћаја, што је изузетно важно за њене кориснике. У зони прикључака, осванула су два бициклистичка прелаза која су уклопљена у постојећи коловоз, док бициклистичку стаза од пешачке раздвајају новоизграђени ивичњаци.

Пешачка стаза, дужинe 320 метара и ширине 3 метра, прати бициклистичку и протеже се од прикључка на Партизанској улици до Шајкашке улице, пре бензинске пумпе. У зони раскрснице, на пешачким прелазима изграђена су два стајалишта за пешаке, ширинe 5 метара. Како би се слепим и слабовидим особама обезбедило што безбедније кретање, водило се рачуна о томе да пешачке површине у зони раскрснице буду поплочане тактилним плочама.

Захваљујући попречним и подужним падовима ка зеленој површини, уз бициклистичку стазу и ка новоизграђеним сливницима, решен је проблем одвођења атмосферских вода и избегнуто је задржавање воде на коловозу.

Зелене површине уређене су садњом траве, а нових 27 стубова јавног осветљења, висине 10 метара, са адекватним лед светиљкама, обезбедиће бољу прегледност и безбедност у вечерњим часовима.

За ову инвестицију, којом се у знатној мери допринело урбанизацији сада уређеног локалитета на углу Сентандрејског пута и Партизанске улице, издвојена је сума у износу од 129.876.961,20 динара.