УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРА РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР IV“

Завршена је 1. фаза изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у радној зони Север IV“. Ово је изузетно значајан корак у даљем развитку највеће новосадске индустријске зоне и допринеће томе да овај простор буде још интересантнији инвеститорима.

Буџетом за 2021/22. годину издвојена су средства у износу од 201,4 милиона динара за изградњу инфраструктуре за потребе пословања јапанске групације Нидек, која у радној зони Север IV“ гради развојни центар и фабрику мотора за електрична возила.

Поред 310 метара саобраћајница, у истој дужини изграђене су комбинована пешачко-бициклистичка стаза са северне стране саобраћајнице и пешачка стаза са јужне стране, затим 300 метара водоводне мреже, 310 метара фекалне канализације и 710 метара атмосферске канализације, а постављена су и 23 стуба јавне расвете.

Ови радови последња су у низу инвестиција у радну зону Север IV“ у претходних неколико година. Између осталог, до сада је улагано у изградњу хале која је у закупу компаније Леар и користи се као њихов производни погон, као и за комплетно инфраструктурно опремање локалитета око Леар фабрике. Такође, за потребе фабрике чоколаде Barry Callebaut  изграђене су саобраћајне површине и атмосферска канализација.

Укупна улагања у радну зону „Север IV“ у претходном периоду износе преко 3,9 милијарди динара.