УЛИЦА ПАВЛА ВУИСИЋА УСКОРО ДОБИЈА НОВО ОСВЕТЉЕЊЕ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције ускоро започиње радове на изградњи јавног осветљења у Улици Павла Вуисића, у Новом Саду.

Напомињемо да је изградња стамбених објеката намењених вишепородичном становању, у Улици Павла Вуисића, условила неопходност инфраструктурног опремања овог локалитета јавним осветљењем.  

Осамнаест стубова јавног осветљења, дизајнираних као стубови са огранцима за лед светиљке, оплемениће ову улицу. Применом најсавременијих технологија, јавно осветљење ће формирати посебан визуелни идентитет овог дела града.

Приликом изградње користиће се светиљке канделаберског типа. Избор светиљки и стубова усклађен је са светиљкама и стубовима у околним улицама, а због енергетске ефикасности и дугог века трајања, предвиђене су светиљке искључиво са ЛЕД извором светлости. Такође је предвиђен систем заштите од евентуалног високог напона при додиру.

Вредност инвестиције износи 8.231.344,80 динара, а захваљујући новом функционалном и декоративном јавном осветљењу, његова корист је двострука јер је везана како за безбедносни, тако и за естетски аспект.