САЛАЈКА ДОБИЈА „НОВО МЕСТО“

У оквиру пројекта „Европска престоница културе Нови Сад 2021“, своје Ново место добиће и МЗ „Салајка“.

Јавна површина која се тренутно уређује налази се на углу улица Теодора Мандића и Граничарске, односно уз комплекс Спортског центра „Славија“.

Овај локалитет планиран је као отворени простор за окупљање локалног становништва, а чини га пешачки плато и уређена зелена површина. Простор задржава постојећи правоугаони облик, али увођењем поплочане кружне форме омогућује се пешачка комуникација из више праваца. Локалитет ће бити опремљен трибинама за седење које ће додатно нагласити кружни облик централног платоа. Практичну намену овог кутка, поред простора за седење, употпуњује и постављање урбаног мобилијара у виду чесме и корпи за отпатке. Посебан амбијент чини вегетација организована кружно и линијски уз улицу, а са пратећим ниским растињем, односно жбунастим формама.

Овако осмишљен простор нуди могућност одржавање различитих манифестација и окупљање свих старосних структура, чиме се формира посебна атмосфера и подстиче социјална интеграција на локалном нивоу.

Вредност радова на уређењу Новог места у насељу Салајка износи 7,4 милиона динара.