РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА

Новосадска индустрија је седамдесетих и осамдесетих година 20. века доживела велику сеобу у индустријске зоне. Највећи део индустрије смештен је у индустријским зонама север и југ, са обе стране канала Дунав-Тиса-Дунав. Цео комплекс има изграђену инфраструктуру ван зоне становања и стално се шири.

Град Нови Сад улаже значајна финансијска средства за инфраструктурно опремање индустријских зона, ради стварања повољнијег амбијента за домаће и стране инвестиције.

У периоду од 2012. до 2021. године уложена су средства у износу од преко 3,9 милијарди динара, а у току су активности на опремању индустријских зона, за које је у буџету Града Новог Сада обезбеђено још 2,1 милијарда динара.

  • Радна зона Север I, позната и као Индустријска зона север, налази се северно од канала  Дунав-Тиса-Дунав, у близини градских четврти Клиса и Горње ливаде. Површина радне зоне Север I износи 187,21 ха. У протеклом периоду за опремање Радне зоне Север I уложено је укупно 8,4 милиона динара.

Овогодишњим Програмом уређивања грађевинског земљишта опредељена су финансијска средства за израду техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Улице  Милеве Симић и изградњу атмосферске канализације у делу Улице Јосифа Панчића.

  • Радна зона Север II, позната и као Индустријска зона југ, налази се јужно од канала Дунав-Тиса-Дунав, у близини градских четврти Салајка, Банатић, Детелинара, Авијатичарско насеље, Југовићево и Сајлово. Површина радне зоне Север II износи 266,96 ха.

На простору индустријске зоне Север II производни погон отворила је компанија Aptiv Mobility Services d.o.o. која се бави производњом делова и додатне опреме у ауто индустрији.

 У претходном периоду уложено је 56,5 милиона динара за потребе инфраструктурног опремања радне зоне Север II.

Овогодишњим Програмом уређивања грађевинског земљишта опредељена су финансијска средства за наставак активности израде техничке документације зацевљења канала С-800 између Улице пут новосадског партизанског одреда и Привредникове улице у Новом Саду, као и за израду техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Привредникове улице у Новом Саду.

  • Радна зона Север IV је површински највећа индустријска зона у граду. Налази се на североисточној периферији Новог Сада, у близини градских четврти Шангај, Мали Београд, Мишин салаш и Велики рит. Површина радне зоне Север  IV износи 896,53 ха.

У индустријској зони Север IV компанија Lear Corporation d.o.o. отворила је фабрику за производњу делова и додатне опреме за моторна возила; Barry Callebaut фабрику чоколаде која ће бити регионални центар за снабдевање растућег тржишта Југоисточне Европе; компанија BMTS Technology  фабрику турбо пуњача за аутомобиле, док јапанска групација Nidec гради развојни центар и фабрику мотора за електрична возила.

У претходном периоду у Радну зону Север IV укупно је уложено 3,7 милијарди динара. Реч је о радовима на инфраструктурном опремању радне зоне, као и радовима на  изградњи хале намењене издавању за производне погоне.

У току је изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у радној зони Север IV- 1.фаза, укупна вредност овог посла износи 201,4 милиона динара.

  • Радна зона Каћ је у непосредној близини насељеног места Каћ, а њена површина износи 3,67 ха.

У индустријској зони Каћ фабрика Continental automotiv Srbija отворила је фабрику за производњу напредних електронских система за управљање возилима, а у току је и изградња друге фабрике, једне од највећих фабрика ове компаније на свету.

У претходном периоду је у Радну зону Каћ уложено је 119,7 милиона динара.

Настављају се активности на решавању имовинско-правних односа и за ту намену у градском буџету су обезебеђена значајна финансијска средства. У току је изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу радне зоне Каћ - 1. фаза. Ова инвестиција вреди 964,2 милиона динара. Исходовани су и локацијски услови за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу Радне зоне Каћ, а за израду техничке документације издвојено је 8,8 милиона динара. У току је и израда техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у делу јужне режијске саобраћајнице државног реда IБ реда број 1, за коју је издвојено 1,8 милиона динара.

Концентрација индустријских погона у индустријске зоне, у Граду Новом Саду настаје плански и то прецизним урбанистичким планирањем. Квалитетно уређене и опремљене индустријске зоне су гарант за привлачење најпродуктивнијијих инвеститора и компанија што је од суштинског значаја за даљи економски развој нашег града.