ПРОЈЕКАТ „ЧИСТА СРБИЈА“ ЗА ЕКОЛОШКИ НАПРЕДНИЈИ НОВИ САД

Град Нови Сад налази се међу 14 локалних самоуправа које су обухваћене првом фазом програма „Чиста Србија“, а у питању је највећи појединачни пројекат улагања у комуналну инфраструктуру у нашем граду.

Пројекат „Чиста Србија“ представља национални пројекат изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре за чије  је  спровођење надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а који је конципиран на основу потребе за унапређењем заштите животне средине.

Инвестиције обухваћене пројектом „Чиста Србија“ од изузетног су значаја за све грађане Новог Сада и средину у којој живе јер је контролисано одвођење отпадних вода и њихово пречишћавање један од најефикаснијих начина очувања природних ресурса и заштите водотокова од загађења.

Финансијска средства обезбеђена овим пројектом биће уложена за изградњу канализације у Кисачу и Ченеју, као и за реконструкцију постојеће канализационе мреже у насељима Лиман и Подбара. Оно што је нарочито значајно за наш град јесте то што ће кроз исти пројекат бити реализована и изградња централног градског пречистача, чиме ће најзад бити решен вишедеценијски проблем третирања отпадних вода и загађења речних токова. Дунав, као један од симбола Новог Сада и омиљено место за одмор и опуштање Новосађана, захваљујући овом пројекту у скорој будућности примаће само прерађене и чисте отпадне воде, што ће омогућити здравије окружење за будуће генерације.

Реализација пројекта „Чиста Србија“ на територији Града Новог Сада почиње изградњом канализационог система у Кисачу и Ченеју, чиме ће се обезбедити елементарни услови за квалитетнији живот, а проблем пражњења и изливања септичких јама постати прошлост за становнике ових приградских насеља.

У насељу Ченеј ће, сем фекалне канализације, бити изграђено и сепаратно постројење за прераду отпадних вода, док ће отпадне воде Кисача повезним цевоводом, изграђеним у претходном периоду, бити одвођене до пречистача у Руменци.

Изградња канализационе мреже у Кисачу и Ченеју представља још један доказ да је улагање у развој комуналне инфраструктуре један од главних приоритета Града Новог Сада, са посебним акцентом на то да се проблем отпадних вода првенствено решава у приградским насељима, како би се на тај начин унапредио комунални стандард у овим срединама. Изградња четири сепаратна пречистача, реализована у последњих неколико година, на најбољи начин показује колико Град Нови Сад води рачуна  о очувању и заштити животне средине, како би сви грађани имали чистији и еколошки атрактиван простор за живот.