ПОБОЉШАЊЕ КОМУНАЛНОГ СТАНДАРДА НАСЕЉА РУМЕНКА

Приоритетна улагања Града Новог Сада у насеље Руменка у протеклих неколико година односила су се на решавање основног комуналног проблема адекватно одвођењe отпадних вода.

До сада је у Руменки изграђено око 24 км канализационе мреже, а ово насеље је добило и сепаратно постројење за пречишћавање отпадних вода.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције на територији Руменке, тренутно изводи радове на изградњи недостајућег дела фекалне канализације. У питању је нова траса канализационе мреже за улице Лазе Марковића, Нова 12, продужетак улице Данила Киша, улицу јужно од ул. Војводе Путника, део Баштенске (између ул. Нова 12 и Лазе Марковића), а такође и за улице Нова 2 и Новосадска.

Укупна дужина канализационе мреже износи око 2250 м, а радови у вредности од 92.966.371,32 динара биће изведени у року од 160 календарских дана.

Сем радова на канализацији, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције ће ове године инвестирати и изградњу недостајућих пешачких стаза и јавног осветљења у деловима Руменке.  

Побољшање комуналне инфраструктуре у овом насељу од огромног је значаја јер ће допринети квалитетнијем и еколошки напреднијем животу његових становника.