ОПРЕМЉЕН СТАМБЕНИ БЛОК НА БУЛЕВАРУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем око новог блока за становање на Новом насељу – Булевар војводе Степе и око парка северно од Ранжирне станице и Улице Радомира Раше Радујкова. Укупна вредност ове инвестиције износи 172,5 милиона динара.

У склопу радова на опремању новог блока за становање на Булевару војводе Степе, сем подземне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже), изграђен је коловоз, пешачке стазе и  233 паркинг места од чега су 4 места предвиђена за особе са инвалидитетом. Новоизграђене саобраћајне површине осветљава 13 стубова јавне расвете. Одводњавање атмосферских вода са саобраћајница и паркинг површина изведено је системом затворене атмосферске канализације са сливницима у коловозу.

Реализација ободних саобраћајница око парка обухвата коловоз са обостраним управни паркинзима, којих је укупно 232, од чега су 4 паркинг места предвиђена за особе са инвалидитетом. Непосредно уз ивицу парка изграђена је пешачка стаза, укупне дужине 899м, уз коју се, у Улици Радомира Раше Радујкова, протеже и бициклистичка стаза у дужини од 118м. Између саобраћајних површина извршено је хумузирање зелених површина са затравњивањем и постављено је 27 стубова јавне расвете.