ОДМИЧУ РАДОВИ У УЛИЦИ БРАЋЕ КРКЉУШ

Радови у Улици браће Кркљуш увелико напредују и одвијају се по плану и утврђеној динамици.

Нови изглед ове улице нарочито је видљив на деоници од Лазе Нанчића до Ђорђа Магарашевића, где се тренутно изводе радови на асфалтирању коловоза.

Сем саобраћајнице, Улица браће Кркљуш добија обостране пешачке стазе, 165 паркинг места и 29 стубова јавног осветљења, док је претходно већ изграђена нова водоводна и канализациона мрежа, а за комплетну инвестицију у градском буџету издвојено је 150 милиона динара.

У току су и радови на изградњи Улице Ђорђа Магарашевића, тако да ће овај део Адамовићевог насеља бити знатно унапређен у погледу комуналне инфраструктуре.