ОДМИЧУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У МЗ „ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ“

У оквиру радова који се тичу уређења грађевинског земљишта, на територији МЗ „Видовданско насеље“, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције спроводи активности на изградњи недостајуће канализације отпадних вода.

Интензивни радови имају за циљ да се у овом делу града, изградњом oко 3 км канализационе мреже, за 149 домаћинстава омогући прикључење на канализациону мрежу и тиме реше проблеми у вези са коришћењем и пражњењем септичких јама.

Радовима, у вредности од 94,8 милиона динара, обухваћена је изградња канализације у следећим улицама: Емануила Јанковића, Војводе Пријезде, Старог Вујадина (крак 1), Мајке Југовића (крак 1), Христофера Жефаровића (крак 1 и 2), Алексе Ненадовића (крак 1, 3 и 11), Краља Уроша (крак 14), Др Лазе Марковића (крак 14), Деспота Угљеше (крак 15), Стојана Чупића (крак 17, 18 и 19), улице без додељеног назива - крак 12, 16 и крак 24.

На територији МЗ „Видовданско насеље“ у протеклих неколико година је у 42 улице изграђена канализациона мрежа у укупној дужини од око 11 км са једном црпном станицом, што је омогућило прикључење за 629 домаћинстава на исту, а за шта је издвојено 137 милиона динара.

Изградња недостајуће канализационе мреже директно ће утицати на ниво уређености овог дела насеља и његову урбанизацију јер ће обезбедити добре комуналне услуге његовим житељима и олакшати им свакодневницу.