ОБИЛАЗАК РАДОВА У КРАЈИШКОЈ УЛИЦИ

Градоначелник Новог Сада, Милан Ђурић, са сарадницима, у среду, 22. марта 2023. године, обишао је радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Крајишкој улици у Петроварадину и изразио задовољство због интензитета и динамике којом се реализује ова инвестиција.

Уважавајући бројне захтеве грађана и Месне заједнице, Град Нови Сад уложио је средства за комунално уређење Крајишке улице, на деоници од  Улице Томе Маретића до Буковачког пута.  Постојећа саобраћајница у овој улици била је у изузетно лошем стању и недовољне ширине тако да није задовољавала тренутне саобраћајне захтеве у погледу безбедног одвијања саобраћаја, а због непостојања тротоара, пешаци су били принуђени да се крећу коловозом.

У оквиру ове инвестиције биће изграђен нови коловоз  са проширењем на  5м  у дужини од 670, чиме ће се омогућити двосмерни саобраћај. Пешачке стазе су пројектоване обострано у већем делу улице, а како би кретање пешака било што безбедније, на местима пешачких прелаза предвиђене су платформе за умирење саобраћаја.

Крајишка улица прелази преко железничке пруге која није у функцији тако да ће иста бити уклоњена у зони новопројектоване саобраћајнице.  

Поред радова на саобраћајним површинама, у Крајишкој улици извршиће се реконструкција застареле водоводне мрежа, а изградњом атмосферске канализације површинске воде биће одвођене до Роковог потока, чиме ће се спречити њихово задржавање на коловозу и пешачким стазама.

Новоизграђене саобраћајне површине биће адекватно осветљене постављањем новог јавног осветљења канделаберског типа.

Вредност инвестиције је 158,2 милиона динара, а завршетак радова очекује се до краја године.