ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ЛОКАЛИТЕТУ МИШЕЛУК III

Градоначелник Новог Сада, Милан Ђурић и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Дејан Мандић, са сарадницима, обишли су данас радове на изградњи комуналне инфраструктуре на локалитету Мишелук 3 у Петроварадину. Том приликом градоначелник је истакао да Град Нови Сад улаже близу милијарду динара у ову инвестицију, чијом ће се реализацијом створити услови за даљи урбани развој овог дела града.

У оквиру прве фазе радова предвиђена је изградња саобраћајних површина у дужини од 3512 метара, што подразумева коловоз, бициклистичке и пешачке стазе, као и 65 паркинг места.

Поред саобраћајних површина, биће изграђено 4,8 км водоводне мреже, 3 км атмосферске и 3 км фекалне канализације.

Новоизграђене саобраћајне површине осветљаваће 196 стубова различите висине и броја светиљки – 102 стуба за осветљење коловозне конструкције и 94 стуба у сврху расвете пешачких и бициклистичких стаза.

Након изведених радова на изградњи саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре, биће постављена одговарајућа саобраћајна сигнализација, као и урбани мобилијар - 177 клупа, 129 корпи за отпатке и 6 држача за бицикле.

Локалитет ће бити оплемењен и реконструкцијом зелених површина, садњом декоративног садног материјала у виду дрвећа и жбуња, као и формирањем травњака.

Укупна вредност радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на локалитету Мишелук 3 износи 972,5 милиона динара, а у складу са уговореним роком од  550 календарских дана, завршетак се очекује половином идуће године.