ОБИЛАЗАК РАДНЕ ЗОНЕ КАЋ

Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, са сарадницима, данас је обишао Радну зону Каћ, при чему је посетио и погон фабрике "Continental automotiv Srbija” ДОО Нови Сад, која се бави производњом напредних електронских система за управљање возилима.  У околини Новог Сада већ постоји Континенталова фабрика за производњу, у Шангају, као и два истраживачко-развојна центра у самом граду, а објекат који се тренутно гради у Радној зони Каћ, са површином од 30 хиљада метара квадратних, представља једну од највећих Континенталових фабрика на свету.

Завршетак изградње нове фабрике очекује се у септембру, а почетак производње у фабричким погонима у новембру текуће године. Град Нови Сад,  у циљу подршке развоју привредног потенцијала Града, преузео је обавезе на инфраструктурном опремању локалитета Радне зоне Каћ.

Тренутно је у току извођење радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром, односно уговором предвиђена изградња саобраћајница, пешачких и бициклистичких стаза, семафора, јавног осветљења, атмосферске канализације, ретензије, као и уређење зелених површина. Очекује се да ови радови буду готови до краја октобра.

Истовремено се обављају и радови на изградњи водоводне и фекалне канализационе мреже. Изграђено је 3,6 км водоводне мреже којом ће се снабдевати Радна зона Каћ, а тренутно је у току прикључење Континенталове фабрике на мрежу. Радови на водоводној мрежи требало би да буду завршени до краја јула, два месеца пре планираног рока. У току је и прикључење фабрике на систем фекалне канализације, у сврху чега је изграђено 1,6 км гравитационог цевовода дуж магистралног пута Нови Сад-Зрењанин, као и црпна станица канализације. До краја септембра биће изграђено 2 км потисног цевовода од црпне станице до постојеће канализације, као и уградња опреме у црпну станицу и њено прикључење на електро мрежу.

У оквиру редовног одржавања, у току је извођење радова на измуљењу и проширењу канала К-600 и К-612, за потребе одвођења атмосферских вода са локалитета.

Укупна вредност инвестиције Града Новог Сада у инфраструктурно опремање локалитета Радна зона Каћ је 1,4 милијарди динара. Оваквим инвестицијама Град показује одлучну намеру да унапреди привредну инфраструктуру и подстакне развој приградских насеља, а изградња фабрика, попут ове нове Континенталове, представља значајан економски подстрек за град.