„НОВО МЕСТО“ У КИСАЧУ

У оквиру пројекта „Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на опремању површина јавне намене „Нова места“, у чијем склопу је микролокација Кисач.

Део парка уз фудбалски терен у Кисачу биће остварен као нови, квалитетан, атрактивни простор за одмор, рекреацију и културне садржаје. Овај простор добија нове четири, уређене и функционалне, амбијенталне целине.

Прва целина је простор намењен окупљању свих старосних група, а у ту сврху биће опремљен столовима и столицама различитих димензија. У оквиру вишефункционалне намене простора, створени су услови за организовање пикника, дневних распродаја, организовање слава, рођендана и сличних друштвених окупљања.

Друга амбијентална целина намењена је дечијем игралишту. Простор је лоциран даље од улице и приступног простора за снабдевање постојећих објеката, а опремљен је тартан подлогом и реквизитима за игру деце (њихаљица,клацкалица,ротациона њихалица и љуљашка гнездо).

Трећа амбијентална целина такође пружа могућност за одвијање више активности. Главна намена је простор за пројекције, али у време када нема пројекција могуће је одржавање различитих приредби, прослава, концерата и сличних културних дешавања. Подлога је такође од тартана, а простор је намењен свим узрастима.

Четврта целина одвојена је за приступ постојећим објектима, а поплочана је бетонским плочама отпорним на тежине већих возила.

Комплетан простор биће обогаћен и урбаним мобилијарем, а планирано је постављање клупа, корпи за отпатке, бицикларника, мале трибине и платна за пројекције са пројектором.

Вредност инвестиције износи 14 милиона динара.